Tuotteet
Reagenssit tutkimukseen

Tutkimusreagenssit     Tutkimusreagenssit

 • Adheesiomolekyylit
 • Reagenssit antigeeniekspressiomittauksiin
 • Reagenssit apoptoosin tutkimiseen
 • BD™ Cytometric Bead Array (CBA) -reagenssit
 • Solubiologia, solusignalointi
 • Solujen erottelu
 • Sytokiinit, kemokiinit ja tulehduksen välittäjäaineet
 • ELISA-reagenssit
 • ELISPOT-reagenssit
 • Entsyymit
 • Ekstrasellulaarimatriisimolekyylit (ECMs)
 • Reagenssit virtaussytometriaan
 • Hepatosyytit (ADME/Tox)
 • Immunoglobuliini- ja 2nd Step -reagenssit
 • Immunohistokemiareagenssit
 • Immunotoksikologiareagenssit
 • In Vivo Capture -reagenssit
 • Inhibitiokitit (ADME/Tox)
 • Molekyylibiologia
 • Solujen pintamolekyylit - ihminen
 • Solujen pintamolekyylit - hiiri
 • Solujen pintamolekyylit - rotta
 • Eläinkunnan kädelliset
 • Muut eläinkunnan lajit
 • p450-vasta-aineet (ADME/Tox)
 • Proliferaatioreagenssit
 • Substraatit, inhibiittorit ja metaboliitit (ADME/Tox)
 • Kudosfraktiot (ADME/Tox)