VOORUITGANG VOOR VEILIGE INJECTIES IN ZUID-AFRIKA

Besmettelijke ziekten zijn opportunistisch van aard en personen die vanwege hun werkzaamheden regelmatig in contact komen met deze gevaren, moeten zichzelf beschermen via deugdelijke praktijken en hulpmiddelen voor het tegengaan van het risico.


Dr. Pieter de Jager

Dit was de boodschap die werd overgebracht aan een publiek van bijna 120 vertegenwoordigers van private ziekenhuisgroepen, gezondheidsdiensten uit de openbare sector, pathologische afdelingen, geneeskundige faculteiten van universiteiten, onderzoeksinstanties en beroepsgroepen die deelnamen aan de Vierde Healthcare Worker Safety Summit (Topconferentie over de veiligheid van gezondheidszorgpersoneel), die werd gehouden in Johannesburg (Zuid-Afrika). De conferentie werd belegd door een regionaal team van BD dat werd geleid door lokaal directeur Ian Wakefield. De aanwezige gezondheidszorgprofessionals verkregen inzicht in onderwerpen als Opties voor het verbeteren van de veiligheid van injecties, Richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) en Een veiligheidscultuur helpen vestigen.

Safety and Local Surveillance – a Health Economics and Outcome Research Perspective werd gepresenteerd door Dr. Pieter de Jager, een dokter van de afdeling Anesthesie van de Wits Universiteit en lid van het National Institute for Occupational Health (NIOH) van Zuid-Afrika. 'Volgens de conservatiefste schattingen raken ten minste 20 dokters en verpleegkundigen in de openbare gezondheidszorg jaarlijks besmet met HIV via verwondingen door injectienaalden. Uit ons onderzoek blijkt dat we dit aantal met meer dan de helft kunnen verminderen via training en het verstrekken van veiligheidsapparatuur.'

Personeel in de gezondheidzorg in Zuid-Afrika valt in een categorie met verhoogd risico voor verwondingen door injectienaalden en besmettingen met door bloed overgedragen pathogenen. Er bestaat momenteel geen gestandaardiseerde aanpak voor het beschermen van personeel in de gezondheidszorg van het land tegen verwondingen door injectienaalden. De omvang van het letsel als gevolg van injectienaalden in Zuid-Afrika is echter zodanig, dat een betere strategie voor grotere veiligheid van werknemers in de gezondheidszorg noodzakelijk is geworden.

De heer Wakefield verklaarde: 'De WGO onderkent het gevaar van verwondingen door naalden en heeft gebruiksvriendelijke richtlijnen uitgevaardigd voor veilige injectie, waaronder de beheersing van het beroepsrisico.' Hij voegde nog toe: 'Er is maar een seconde nodig. De vraag is of we in Zuid-Afrika wel voldoende doen aan het beveiligen en beschermen van werknemers in de gezondheidszorg.'

In de Verenigde Staten speelt BD een belangrijke rol in het promoten van wetgeving ter beveiliging van iedereen die met scherpe instrumenten werkt. BD raadt vergelijkbare nationale richtlijnen aan in vele delen van de wereld, zoals via de ondersteuning van het gebruik van veilig ontworpen medische hulpmiddelen, in combinatie met training, bewaking en capaciteitsopbouw. Dit sluit aan bij onze doelstelling van het vooruithelpen van de gezondheidszorg.