Wereldwijde initiatieven van BD


De behoeften aan gezondheidszorg van mensen van alle rangen en standen over de hele wereld vormen het uitgangspunt van alles wat we bij BD doen. We streven ernaar de gezondheidszorg te verbeteren door middel van innovaties in technologie en productontwikkeling, de allerbeste prestaties op het gebied van productie en bedrijfsvoering, samenwerking met andere organisaties die onze waarden delen en dienstverlening en ondersteuning van klanten wereldwijd. De rode draad bij al onze activiteiten is de passie van de mensen van BD voor hun werk: een passie die wordt geïnspireerd door de overtuiging dat zij een concrete bijdrage kunnen leveren aan onze missie om alle mensen te helpen een gezond leven te leiden.

Terugdringen van infectieverspreiding

  • Veiligheid voor patiënten en medewerkers in de gezondheidszorg
    BD is al sinds 1988 pionier en wereldleider in de ontwikkeling van producten voor een veilig gebruik van naalden om medewerkers in de gezondheidszorg en patiënten te beschermen tegen ziekteverwekkers die via bloed worden overgedragen. We zijn er trots op producten te ontwerpen die blijk geven van een grondige kennis van klinische processen en van een diepgaand inzicht in de behoeften van onze klanten. Hierbij meer informatie over dit wereldwijde initiatief van BD
  • Healthcare-Associated Infections (HAIs)
    Healthcare-Associated Infections (HAIs) vormen een belangrijke oorzaak van ziekte en sterfte over de hele wereld.  Alleen al in Europa, de VS en Japan treden er per jaar naar schatting zo'n 6 miljoen Healthcare-Associated Infections (HAIs) op.  Afgezien van de menselijke factor vormen HAIs een gigantische financiële last voor de gezondheidszorg wereldwijd. BD zet alle expertise, middelen en technologieën waarover het bedrijf beschikt in ter preventie van HAIs overal ter wereld. BD biedt diverse moleculair-diagnostische analyses voor snelle opsporing van bepaalde micro-organismen die HAIs veroorzaken, zoals de dodelijke MRSA-bacteriestammen (Meticilline-resistente Staphylococcus aureus).  Hierbij meer informatie over dit wereldwijde initiatief van BD (Engelstalig)  

Verbeteren van de Algemene Gezondheid

  • HIV/Aids en Tuberculose
    Met een multidimensionale aanpak van HIV/Aids in ontwikkelingslanden levert BD een belangrijke bijdrage aan de strijd tegen deze ziekte en haar dodelijke metgezel tuberculose (TB). Deze ziekten kunnen niet door één enkele technologie of één bedrijf worden uitgeroeid. Daarom heeft BD een groot aantal verschillende wapens in de strijd gegooid: haar toonaangevende technologie, expertise, ervaring, wereldwijde aanwezigheid en sterke relaties met overheidsinstellingen en niet-gouvernementele organisaties worden allemaal ingezet om een betere toegang te krijgen tot de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. Hierbij meer informatie over dit wereldwijde initiatief van BD (Engelstalig)