Nieuws & EvenementenHet Koninklijk Besluit met betrekking tot de preventie van prikaccidenten verscheen op 3 mei 2013 in het Belgisch Staatsblad.


De volledige wettekst leest u hier.

Voor meer informatie over de Europese Richtlijn kan u terecht op http://www.bd.com/europe/safety.