KEHITYSTÄ KOHTI INJEKTOINNIN TURVALLISUUTTA ETELÄ-AFRIKASSA

Infektioiden ja sairauksien leviäminen on luonteeltaan opportunistista, ja näiden vaarojen kanssa säännöllisesti kasvotuksin joutuvien on suojattava itsensä käyttämällä tällaisten riskien vähentämiseen suunniteltuja asianmukaisia menetelmiä ja välineitä.


Dr. Pieter de Jager

Tätä viestiä välitettiin yksityisten sairaalaryhmien, julkisen sektorin terveysosastojen, patologian palveluiden, yliopistojen terveystieteen laitosten, tutkijoiden ja ammattilaisryhmien lähes 120 edustajalle, jotka osallistuivat neljänteen terveydenhuollon työntekijöiden turvallisuuskonferenssiin Johannesburgissa Etelä-Afrikassa. BD:n Country Managerin Ian Wakefieldin johtama BD:n paikallinen tiimi tarjosi konferenssiin osallistuneille terveydenhuollon ammattilaisille lisätietoja muun muassa vaihtoehdoista injektointiturvallisuuden parantamiseen, Maailman terveysjärjestön (WHO) ohjeistuksista ja turvallisuuskulttuurin edistämisestä.

Aiheesta Safety and Local Surveillance – a Health Economics and Outcome Research Perspective puhui Dr. Pieter de Jager, joka on Witsin yliopiston anestesiaosaston lääkäri ja Etelä-Afrikan National Institute for Occupational Healthin (NIOH) jäsen. ”Varovainen arviomme on, että vähintään 20 julkisessa terveydenhuollossa työskentelevää lääkäriä ja sairaanhoitajaa saa vuosittain HIV-tartunnan neulanpistovammasta. Tutkimuksemme mukaan voisimme pienentää tämän luvun alle puoleen koulutuksen avulla ja jakamalla suojautumisvälineitä.”

Etelä-Afrikan terveydenhuoltotyöntekijät ovat erittäin suuressa vaarassa saada neulanpistovamman ja infektion verestä peräisin olevista patogeeneista. Tällä hetkellä maassa ei ole mitään vakiintunutta käytäntöä terveydenhuollon työntekijöiden suojaamiseen neulanpistovammoilta. Silti neulanpistovammojen määrä on Etelä-Afrikassa niin suuri, että parempien strategioiden kehittäminen terveydenhuollon työntekijöiden suojaamiseen on tarpeen.

Wakefield sanoi, että ”WHO on tunnistanut terävien esineiden aiheuttamien vammojen aikaansaaman vaaran ja koostanut käyttäjäystävällisiä ohjeistuksia injektoimiseen turvallisesti, mukaan lukien työperäisten terveysvaarojen hallitsemiseen.” Hän lisäsi, että ”se vie vain sekunnin. Seuraava kysymys on, teemmekö me Etelä-Afrikassa riittävästi varmistaaksemme terveydenhuollon työntekijöiden turvallisuuden ja suojaamisen.”

BD:llä edisti Yhdysvalloissa merkittävästi lainsäädäntöä, jolla pyritään suojaamaan kaikkia terävien instrumenttien kanssa työskentelemään joutuvia. BD ajaa eri puolilla maailmaa samanlaisia kansallisia ohjeistuksia eli tukee turvalliseksi tehtyjen välineiden käyttämistä, koulutusta, harjoittelua, valvontaa ja kapasiteetin lisäämistä. Tämä on samassa linjassa koko maailman terveyden edistämisen kanssa.