JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN YHTEISTYÖ ANTIMIKROBIRESISTENSSIN VASTUSTAMISEEN

Antimikrobilääkkeet, jotka tappavat bakteereita, viruksia, loisia ja sieniä, ovat modernin lääketieteen tukipilari. Niiden löytyminen on mullistanut terveydenhuollon. Rajallinen uusien lääkkeiden kehitys, vuosikymmenien vanhanaikainen käyttö ihmisten hoidossa ja näiden valmisteiden käyttäminen maanviljelyssä ovat kuitenkin lisänneet näille pelastaville lääkkeille resistenttien mikrobien määrää.

New Yorkissa pidetyssä viimeisimmässä YK:n yleiskokouksessa maailman johtajat osoittivat ennennäkemätöntä kiinnostusta antimikrobilääkkeille resistenttien infektioiden leviämisen hillitsemiseen omistamalla kokonaisen päivän antimikrobiresistenssiä (AMR) koskevalle korkean tason kokoukselle. Kokouksessa puhunut YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon totesi, että AMR muodostaa ”perustavaa laatua olevan, pitkäaikaisen uhan ihmiskunnan terveydelle, kestävälle ravinnontuotannolle ja kehitykselle.”

21. syyskuuta eli AMR:ää koskevan YK:n korkean tason kokouksen päivänä BD järjesti AMR:ää käsittelevän aamiaistapaamisen YK:n tiloissa. Tähän tapaamiseen osallistuivat mm. UNAIDS, YK:n agenda 2030 -erityisedustaja sekä malarian ja tuberkuloosin torjunnan erityisedustaja, Isossa-Britanniassa toimiva Review on Antimicrobial Resistance and the Mission of the United Kingdom to the United Nations. Tämän tapahtuman organisoijana toimi BD:n äskettäin perustama eri yritysten edustajista koostuva AMR-tiimi yhdessä näiden yhteistyöorganisaatioiden kanssa.


YK:n tapahtuman avasi Gary Cohen, BD:n Executive Vice President and President, Global Health and Development. Asiantuntijapuhujat ja -panelistit olivat AMR:n kansainvälisiä huippuasiantuntijoita. Mukana oli vasemmalta oikealle professori Dame Sally Claire Davies, Chief Medical Efficer, Englanti, Lordi Jim O'Neill, Chair of the AMR Review and U.K. Commercial Secretary to the Treasury, tri Thomas Frieden, Director, U.S. Centers for Disease Control and Prevention ja Yasuhisa Shiozaki, Ministry of Health, Labour and Welfare, Japani (ei kuvassa).

Professor Dame Sally Claire Davies, Chief Medical Officer, England

Professori Dame Sally Claire Davies

Lord Jim O’Neill, Chair of the AMR Review and U.K. Commercial Secretary to the Treasury

Lord Jim O’Neill

Dr. Thomas Frieden, Director, U.S. Centers for Disease Control and Prevention

Tri Thomas Frieden

Näiden puhujien lisäksi AMR:n asiantuntijoista muodostettiin kunnianarvoisa paneeli, jossa puhetta johti Renuka Gadde, BD:n Vice President of Global Health. Panelistit olivat Andrew Fish, Executive Director, AdvaMedDx, tri Rosanna Peeling, Professor and Chair of Diagnostics Research, London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), Director of the International Diagnostics Centre (IDC), tri Ramanan Laxminarayn, Director and Senior Fellow, Center for Disease Dynamics, Economics and Policy, tri Dennis Dixon, Chief, Bacteriology and Mycology Branch, National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIH) ja tri John Nkengasong, Principal Deputy Director (virkaa tekevä), Center for Global Health, U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

BD on strategisessa asemassa toimimaan aktiivisessa roolissa tässä globaalissa haasteessa ja osallistumaan kolmella yksittäisellä alueella:

  • infektioiden ehkäisy ja hallinta terveydenhuoltoympäristössä
  • diagnostinen testaus tarkkojen diagnoosien ja tehokkaiden hoitopäätösten tukemisessa
  • resistenssin valvonta ja raportointi sekä antimikrobilääkkeiden asianmukainen käyttö.

Äskettäin julkaistusta Lordi O'Neillin johtaman Review on Antimicrobial Resistancen lopullisesta raportista käy ilmi massiivinen lisäys kuolleisuudessa ympäri maailman tämän julkisen terveysuhan vuoksi. Jopa 10 miljoonaa ihmistä kuolee joka vuosi 2050 mennessä, jos mitään ei tehdä. Tämä voi tuoda mukanaan myös valtavan 100 triljoonan dollarin pudotuksen kansainvälisen talouden tuottavuudessa nykyhetken ja vuoden 2050 välillä. Tämä on suuri terveysriski, joka vaikuttaa globaalisti sekä etelässä että pohjoisessa, ja johtava kehityshaaste koko maailmalle.

Terveydenhuoltoympäristöstä itsestään on tullut antimikrobiresistenssin leviämisen lähde. Kliinisten ja laboratoriokäytäntöjen parannukset sekä lääketieteellisen tekniikan tehokas käyttöönotto ja käyttö voivat auttaa varmistamaan, että antimikrobilääkkeitä käytetään asianmukaisesti. Tämä pienentää potilaille koituvaa riskiä ja leikkaa resistenssiin liittyviä kustannuksia.

Tämän haasteen valtava mittakaava vaatii sekä julkisen että yksityisen sektorin resurssien ja ponnistusten yhdistämistä, jos kasvava lääkeresistenssi aiotaan pysäyttää ja sen suuntaa muuttaa.

BD:n Renuka Gadde totesi, että ”AMR:ään ei ole mitään yhtä ratkaisua eikä näitä haasteita voida päihittää ilman, että useat tekijät toimivat kollektiivisesti saman AMR-agendan hyväksi.”