Koulutus


BD Medical | BD Biosciences | BD Diagnostics


BD Medical


Vahvistaakseen hoitohenkilökunnan tietämystä muun muassa henkilökohtaisen- ja potilasturvallisuuden saralla, BD tarjoaa valikoiman koulutuksia, jotka liittyvät tuoteryhmiimme.

BD:n koulutus neulanpistotapaturmien ehkäisyyn

Tavoite:
Kiinnittää huomiota neulanpisto- ja eritekontaktitapaturmiin, niiden seurauksiin ja ehkäisykeinoihin.

Kohderyhmä:
BD:n koulutusohjelma on suunniteltu terveydenhuoltohenkilökunnalle. Ohjelmaa voi käyttää apuna suunniteltaessa turvallisuutta edistäviä toimia tai koulutuksen avulla voidaan lisätä turvallisuustietoutta. Koulutusohjelmassa on ulkomaisten tietojen lisäksi myös suomalaisia esimerkkitapauksia. Voimme auttaa sairaalaa löytämään alueet, joihin toimenpiteet tapaturmien ehkäisemiseksi kannattaa kohdentaa.

BD voi myös antaa veloituksetta sairaalan käyttöön EPINet™ ohjelman, jolla tapaturmat voidaan rekisteröidä ja analysoida.

BD:n koulutus IV-tien hoitoon

Tavoite:
Käsitellä miksi, milloin, miten ja millä välineillä IV-kanyyleja ja -katetreja tulee huuhdella.
Koulutusohjelmassa tarkastellaan kanyylien hoitokäytäntöön liittyviä riskejä sekä perehdytään
aseptiseen ja turvalliseen huuhtelutekniikkaan.

Kohderyhmä:
BD:n koulutusohjelma on suunniteltu henkilöille, jotka työssään hoitavat kanyyleja. Ohjelma
auttaa standardisoimaan kanyylien hoitoa sairaalassa.

BD:n koulutus ääreislaskimon kanylointiin

Tavoite
Koulutusohjelmassa käsitellään IV-terapian perusteita anatomiasta suonen ja kanyylin valintaan ja kanylointitekniikkaan. Lisäksi tarkastellaan kanyylin ja suonen hoitoa sekä turvallisuusnäkökohtia.

Kohderyhmä:
Koulutusohjelma on suunniteltu hoitajille ja lääkäreille, jotka työssään asettavat kanyyleja.
Ohjelma on modulaarinen, joten se voidaan muokata soveltumaan eri tilanteisiin. Jos  koulutuksessa käsitellään kahdeksan modulia, aikaa tarvitaan noin 2-4 tuntia. Koulutustilaisuuksia voidaan järjestää minimissään 10 osallistujalle. BD voi sopimuksen mukaan antaa luennon ja harjoitusten lisäksi myös erilaista opiskelumateriaalia.

Lisätietoja yllämainituista koulutuksista saat paikalliselta BD:n edustajaltasi.


BD Biosciences


BD Biosciences tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman koulutuksia, muun muassa virtaussytometriakoulutusta.

BD:n Tukholman toimisto sijaitsee viihtyisällä paikalla Mälaren-järven rannalla, Tukholman keskustassa. Toimiston yhteydessä sijaitsee hyvin varusteltu BD:n koulutuslaboratorio, jossa on käytettävissä useita BD FACS ™ virtaussytometrialaitteita. Laboratoriossa järjestetään viikoittain erilaisia koulutustilaisuuksia. Kouluttajina toimivat osaavat sovellusasiantuntijat, joilla on kokemusta analyyseistä sekä kliinisissä että tutkimuslaboratorioissa. Koulutukset sisältävät sekä teoriaopetusta että käytännönharjoittelua virtaussytometrilaitteella. Kurssin suoritettuaan osallistujat saavat osallistumistodistuksen. BD:n toimistolla järjestettävien koulutusten lisäksi tarjoamme koulutusta myös asiakkaan tiloissa. Koulutukset toteutetaan pääasiassa englanninkielellä, mutta halutessanne tietoa muista kielivaihtoehdoista, voitte ottaa meihin yhteyttä.

Laitekoulutusten lisäksi tarjoamme myös Multicolor -workshopkurssin sekä koulutusta erilaisille virtaussytometrian sovelluksille, kuten esimerkiksi PhosFlow sekä CBA. Nämä koulutukset järjestetään BD:n Tukholman koulutuslaboratoriossa.

Sortterilaitteiden, kuten BD FACSAria™ II / III and BD Influx™ , koulutus järjestetään BD:n koulutuskeskuksessa Erembodegemissa Belgiassa.

Lisätietoa kurssien sisällöstä löytyy alla olevasta linkistä:
Kurssikuvaus

BD tarjoaa kotisivuillaan myös verkko-opiskelumahdollisuuksia, joita voit tehdä silloin, kun se sinulle parhaiten sopii. Virtuaalisia kursseja voi käyttää perustietojen hankkimiseen, uusien työntekijöiden perehdytyksen apuna tai palauttaaksesi mieleen koulutuksessa opittuja tietoja.
Klikkaamalla alla olevaa linkkiä pääset käyttämään verkko-opiskelumateriaalia:
http://www.bdbiosciences.com/eu/s/training/e-learning

Halutessanne lisätietoja koulutuksista, voitte ottaa meihin yhteyttä alla näkyvään osoitteeseen:
bdbnordic@europe.bd.com


BD Diagnostics


Preanalytical Systems

BD Diagnostics – Preanalytical Systems tarjoaa BD Vacutainer® -järjestelmämme käyttäjille koulutusta tuotteiden oikeaoppisesta käytöstä. Koulutusten tavoitteena on varmistaa turvallinen verinäytteenotto ja laadukas näyte.

Koulutuksemme räätälöidään  asiakkaan ja kohderyhmän mukaan. Tarjoamme koulutusta näytteenottoon, preanalytiikkaan, verikaasuruiskuihin, virtsanäytteenottoon sekä henkilökunnan ja potilaan turvallisuuteen liittyvissä aiheissa.

Lisätietoja saat asiakaspalvelustamme, puh. 09-8870 780 tai sähköpostitse: asiakaspalvelu@europe.bd.com


Diagnostic Systems

BD Diagnostic Systems tarjoaa koulutusta kliinisessä mikrobiologiassa. Applikaatiospesialistimme, joilla on kokemusta laboratoriotyöstä, vastaavat kaikesta BD Diagnostic Systems –tuotteisiin liittyvästä koulutuksesta.

  • Uuden laitten asennuksen jälkeen toteutamme koulutuksen, joka mukautetaan laboratoriosi tarpeisiin. Pyrimme auttamaan sinua löytämään optimaaliset tavat tehdä analyyseja. Annamme koulutusta eri tasoilla – skaalamme kattaa sekä yleisluontoiset esitykset koko henkilökunnalle että yksityiskohtaiset koulutukset vastuullisille laboratoriohoitajille/bioanalyytikoille.
  • Varmistaaksemme, että laitteillamme saavutetaan oikeat anylyysitulokset, tarjoamme myös applikaatiokäyntejä. Koemme toimittajavastuuseemme kuuluvan sen, että tuemme sinua päivittäisessä työssäsi. Keskustelemme kanssasi rutiineistasi, varmistamme että sinulla on viimeisimmät tiedot käytössä ja vastaamme mahdollisiin kysymyksiin. Tämä on meille hyvä tapa nähdä, kuinka metodit toimivat käytännössä, ja sinulle hyödyksi varmistaessa, että jatkuvasti seuraat suosituksiamme.
  • BD järjestää käyttäjäkokouksia, joissa BD:n laitteiden käyttäjät voivat tavata toisiaan. Näissä kokouksissa on aina mukana vähintään yksi applikaatiospesialistimme esittelemässä uusia applikaatiopulmia, tai tiedottamassa ja havainnollistamassa testiemme käyttöön liittyviä asioita. Usein kutsumme myös mukaan ulkopuolisia luennoitsijoita puhumaan ajankohtaisista aiheista.

Kuten kaikessa internetin käytössä, tietojen lähettäminen tai vastaanottaminen tästä sivustosta sähköpostitse ei ehkä ole suojattua, joten mieti tarkkaan, mitä tietoja lähetät. Tämän sivuston kautta saatujen henkilötietojen keruuta, käyttöä ja luovuttamista säätelee tietosuojaa ja tietojen käyttöä koskeva käytäntömme, johon on syytä tutustua huolellisesti ennen tietojen lähettämistä. Huomaa myös, että tämän sivuston sähköpostilinkkejä ja lomakkeita ei ole tarkoitettu hätätilanteita tai lääketieteellisiä tietoja varten.