Yksityisyydensuojaa ja evästeitä koskeva lausuntoYKSITYISYYDEN SUOJAA KOSKEVA LAUSUNTO

TÄRKEÄÄ

YKSITYISYYDEN SUOJAA KOSKEVAN LAUSUNNON VAHVISTAMINEN

Tämän Internetsivuston käyttäminen merkitsee samalla sitä, että olette tutustunut "Yksityisyyden suojaa koskevan lausuntomme" ehtoihin ja hyväksytte ehdot sekä sen, että voimme kerätä, käyttää ja siirtää henkilötietojanne ja käyttäjätietojanne lausunnossa kuvatulla tavalla. Mikäli ette hyväksy näitä ehtoja, älkää käyttäkö Internetsivustoamme älkääkä luovuttako meille henkilötietoja tämän Internetsivuston kautta. Tämä Yksityisyyden suojaa koskeva lausunto muodostaa osan Internetsivustomme Käyttöehtoja ja sitä sovelletaan ja tulkitaan Suomen lakien mukaisesti. Huomatkaa, että tätä Yksityisyyden suojaa koskevaa lausuntoa sovelletaan ainoastaan sellaisten henkilötietojen luovuttamiseen ja käyttämiseen, jotka on saatu tämän Internetsivuston kautta. Lausuntoa ei kuitenkaan sovelleta Becton, Dickinson and Company:n ja/tai sen tytäryhtiöiden nykyisten tai entisten työntekijöiden tai niiden edustajien henkilötietojen luovuttamiseen ja käyttöön työhön tai etujen hallinnointiin liittyvässä tarkoituksessa, joita säädellään BD:n muissa käytännöissä (”Muut Käytännöt”). Mikäli luovutatte henkilötietojanne BD:lle kyseisessä tarkoituksessa, ottakaa meihin yhteyttä saadaksenne kopion asiaankuuluvasta Muusta Käytännöstä.

BD:N YKSITYISYYDEN SUOJAA KOSKEVAN LAUSUNNON MUUTOKSET

Internetsivusto ja yrityksemme muuttuvat koko ajan. Tästä syystä BD:n voi olla syytä muuttaa Yksityisyyden suojaa koskevaa lausuntoaan aika ajoin. BD pidättää itselleen oikeuden päivittää tai muuttaa Yksityisyyden suojaa koskevaa lausuntoa milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Tarkistakaa lausunto säännöllisesti ja erityisesti ennen henkilötietojen luovuttamista. Tämä Yksityisyyden suojaa koskeva lausunto on päivitetty viimeksi 25.9.2014. Internetsivuston käyttö merkitsee aina sitä, että hyväksytte lausunnon päivitetyn tai muutetun version ehtoineen, joka on voimassa käyttöhetkellä.

TERVETULOA

Tervetuloa Internetsivustolle www.bd.com/fi (”Internetsivusto”) Tätä Internetsivustoa ylläpitää Becton Dickinson Oy, yhdysvaltalaisen Becton, Dickinson and Company:n tytäryhtiö, (yhtiöihin viitataan myös termeillä ”BD” ja ”me”) Yhdysvalloissa sijaitsevan BD:n ulkopuolisen palvelinyhtiön kautta. Sivuston tarkoituksena on tarjota asiakkaillemme tietoa, tuotteita ja muita aloitteita, joita BD ja sen tytär- ja sisaryhtiöt (yhteisesti BD Palvelut) kehittävät ja/tai tarjoavat. Olette tärkeä BD:lle ja kuten tässä Yksityisyyden suojaa koskevassa lausunnossa on kuvattu, BD pyrkii suojaamaan tarpeellisin keinoin yksityisyyden suojaanne käyttäessänne tätä Internetsivustoa. Yksityisyyden suojaa koskevassa lausunnossa kuvataan se tapa, jolla BD käsittelee sivustojen käyttäjistä saatavia tietoja. Tämä Internetsivusto on tarkoitettu sen käyttäjille Suomessa.

Yksityisyyden suojaa koskevan lausunnon sisällysluettelo on alla. Lukekaa Yksityisyyden suojaa koskeva lausuntomme huolellisesti kokonaisuudessaan. Jos Teillä on kysyttävää tästä lausunnosta tai tavastamme kerätä, tallentaa ja käyttää tietoja, ottakaa meihin yhteyttä, yhteystiedot löydätte alempaa.

YKSITYISYYDEN SUOJAA KOSKEVAN LAUSUNNON SISÄLTÖ


BD:n Yksityisyyden suojaa koskevan lausunnon muutokset

Lapsia koskeva huomautus

Määritelmät

Mitä tietoa keräämme?

Tiedot, jotka Te annatte meille

Evästeiden käyttö

Evästeitä koskevan valinnan muuttaminen

Tietojen siirtäminen ulkomaille

Valinnan mahdollisuus

Henkilötietojen käyttö ja muut tiedot

Vastaanottamamme tiedon jakaminen 


-

Lailliset vaatimukset
Liiketoimintasiirrot, fuusiot ja liitännäiset toimet

Julkinen ja pyytämättä saatu tieto

Linkit muihin Internetsivustoihin

Tietoturva

BD:n yhteystiedot


LAPSIA KOSKEVA HUOMAUTUS

Jos olette alle 18-vuotias, älkää luovuttako meille mitään henkilökohtaisia tietoja tällä Internetsivustolla.

Tätä Internetsivustoa ei ole tarkoitettu lapsille. Useimmat tässä Internetsivustossa tarjottavat palvelut on suunniteltu yli 18-vuotiaille henkilöille. Näkemyksemme mukaan lapset tarvitsevat erityistä suojaa Internetin käytön yhteydessä. Sen mukaisesti kuin Yhdysvaltojen laissa Lasten yksityisyyden suojasta verkossa, jota sovelletaan alle 13 -vuotiasta lasta koskeviin tietoihin, säädetään, mikäli henkilö, jonka tiedämme olevan alle 18-vuotias, lähettää meille henkilökohtaisia tietoja, emme säilytä sellaisia tietoja. Voimme kuitenkin käyttää tietoja täyttääksemme velvoitteemme seurata tuotepalautteita tai -valituksia ja otamme suoraan yhteyttä tiedot lähettäneeseen henkilöön ja ilmoitamme, ettemme ota vastaan henkilötietoja alle 18-vuotiailta henkilöiltä. Lisäksi, vaikka laki ei sitä vaadikaan, jos tiedätte, että alle 18-vuotias henkilö on luovuttanut meille henkilökohtaisia tietojaan, pyydämme ottamaan meihin yhteyttä alla kuvatulla tavalla.

[ Palaa sisällysluetteloon ]


MÄÄRITELMÄT

”Yhdistetyllä tiedolla” tarkoitetaan kävijöiden asiakastilastoja, henkilötietoihin perustuvia mielenkiinnon kohteita ja käyttäytymismalleja sekä muuta meille luovutettua tietoa, joka on koottu yhteen ja analysoitu perustuen yhdistämiseen ja anonymiteettiin.

”Henkilötiedoilla” tarkoitetaan kaikkea sellaista tietoa, joka mahdollistaa henkilön tunnistamisen, mukaan lukien esimerkiksi henkilön nimi ja sähköpostiosoite.

”Julkisella tiedolla” tarkoitetaan tietoa, joka on postitettu Internetsivuston mille tahansa julkiselle alueelle kuten ilmoitustauluille, keskustelu- tai mielipidepalstoille. Katsokaa myös mitä asiasta todetaan Käyttöehtojemme kohdassa ”Julkinen ja pyytämättä saatu tieto”.

”Pyytämättä saadulla tiedolla” tarkoitetaan uusia tuoteideoita tai tuotteiden muunnosehdotuksia ja muita pyytämättä saatuja yhteydenottoja. Pyytämättä saaduissa tiedoissa olevia Henkilötietoja käsitellään tässä Yksityisyyden suojaa koskevassa lausunnossa kuvatulla tavalla; katsokaa kuitenkin myös mitä asiasta todetaan Käyttöehtojemme kohdassa ”Julkinen ja pyytämättä saatu tieto”.

”Käyttäjätiedolla” tarkoitetaan kaikkea sellaista passiivisesti Internetsivuston käyttäjiltä kerättyä tietoa, joiden perusteella ei voi tunnistaa yksittäistä henkilöä, mukaan lukien esimerkiksi tilastotieto Internetsivuston käytöstä.

Termeillä ”Te” ja ”Teidän” tämän Yksityisyyden suojaa koskevan lausunnon yhteydessä tarkoitetaan ketä tahansa Internetsivuston käyttäjää.

[ Palaa sisällysluetteloon ]


MITÄ TIETOA KERÄÄMME?

Tiedot, jotka Te annatte meille: Keräämme Henkilötietoja kuten nimenne, syntymäaikanne, sähköposti- tai postiosoitteenne, kun vapaaehtoisesti rekisteröidytte tämän Internetsivuston käyttäjäksi tai käytätte tiettyjä BD:n Palveluita. Käytämme keräämiämme Henkilötietoja tarjotaksemme Teille ylivertaisen asiakaskokemuksen ja kehittääksemme sekä markkinoidaksemme BD:n palveluja. BD voi tallentaa kerätyt Henkilötiedot itse, tai tällaiset tiedot voidaan tallentaa sellaisiin tietokantoihin, joita BD:n tytär- ja sisaryhtiöt, edustajat tai palveluntuottajat omistavat ja ylläpitävät. BD pidättää itsellään oikeuden näihin tietokantoihin ja niiden sisältämiin tietoihin.

Jos rekisteröidytte BD:n käyttäjäksi tai käytätte sivuston yksilökohtaisia toimintoja, voimme luoda käyttäjäprofiilin, joka sisältää nimenne, postiosoitteenne, sähköpostiosoitteenne ja muita asiaankuuluvia antamianne tietoja. Voimme yhdistää tällaisia tietoja muista lähteistä saatuihin tietoihin. Esimerkiksi jos vastaanotamme virheellisen postinumeron, voimme käyttää kolmannen osapuolen tietokoneohjelmaa korjataksemme virheen. Voimme myös kerätä sähköposti- tai muita osoitteita muiden yhtiöiden mainoslistoista esimerkiksi yhteisen markkinointitoimenpiteen kyseessä ollessa. Mikäli teemme näin, (1) kerromme viestinnässämme, miten vastaanottaja on lisätty listaamme ja (2) tarjoamme vastaanottajalle mahdollisuuden poistaa itsensä listaltamme. Lisäksi voimme pyytää Henkilötietoja, jos osallistutte BD:n rahoittamaan koulutusohjelmaan, kilpailuun tai markkinointitoimenpiteeseen. Kun otatte yhteyttä BD:hen, voimme tallentaa ko. viestinnän, sekä saatamme toisinaan pyytää osallistumaan myynti- ja markkinointitutkimukseen.

Joissakin tapauksissa voimme tilata tiedot sisältävien palvelimien ylläpidon ja muita teknisiä palveluita kolmannelta osapuolelta. Tällaisille kolmansille osapuolille annetaan vain ne tiedot, jotka he tarvitsevat alihankintana suoritettavan tehtävän hoitamiseen. Edellytämme, että kolmannet osapuolet suojaavat käyttäjän tiedot tämän Yksityisyyden suojaa koskevan lausunnon mukaisesti. Kaikissa sellaisissa kohdissa, joissa BD kerää Henkilötietoja, on linkki tähän Yksityisyyden suojaa koskevaan lausuntoon.

[ Palaa sisällysluetteloon ]


Evästeiden käyttö:

Ylläpitäessämme tätä Internetsivustoa, voimme käyttää "eväste" -teknologiaa ("cookie"). Eväste on tietoa, jonka Internetsivuston palvelin lähettää tietokoneellenne (tosiasiassa selaimelle) siirtyessänne Internetsivustolle.

Evästeemme tarjoavat lisätoimintoja Internetsivustolle ja mahdollistavat tarkemman Internetsivuston käytön analysoinnin. Tämä auttaa meitä tarjoamaan Teille hyvän käyttäjäkokemuksen ja auttaa meitä kehittämään sivustoamme. Internetsivuillamme käytettävät evästeet eivät tallenna sähköpostiosoitettanne tai muuta suoraan yksilöivää Henkilötietoa. Evästeiden antaman teknisen tiedon avulla voimme kuitenkin tunnistaa, että olette vierailleet sivuillamme sekä saada tietoja käyttäjävalinnoistanne ja siitä, kuinka käytätte verkkosivujamme." Emme käytä sivuillamme kohdistavia evästeitä.

Käytämme seuraavia evästeitä sivuillamme:

 • Ehdottoman välttämättömät evästeet (”Strictly necessary cookies”)– Nämä evästeet ovat tarpeellisia sivuston perustoiminnan mahdollistamiseksi. Ilman näitä evästeitä sivusto ei pysty tarjoamaan pyytämiänne toiminnallisuuksia. Sivusto käyttää seuraavia tähän luokkaan kuuluvia evästeitä:

Eväste

Evästeen tekninen nimi

Kuvaus

Sisällönhallintajärjestelmään liittyvä eväste

APSESSIONIDAACBQCCT
tempRegion
subTempRegion
BCSI-CS-2db2ae85fadf4429
NU
PU
USSESSIONID
EUSESSIONID
cartnote

Tullessanne sivustollemme sisällönhallintajärjestelmämme asettaa yhden tai useamman näistä evästeistä selaimellenne.

Mitään näistä evästeistä ei käytetä muuhun tarkoitukseen kuin tarjoamaan Teille ne palvelut sivuillamme, joita pyydätte.
Nämä evästeet poistetaan käyttäjän sulkiessa selaimen.

BD:n sivuston evästeiden asetukset

BDCookiesSettings

Tätä evästettä käytetään tallentamaan tieto siitä, onko käyttäjä hyväksynyt evästeiden käytön BD:n tai BDB:n sivustolla vai ei.

Ilman tätä evästettä joutuisitte toistuvasti antamaan evästeiden käyttöä koskevan tiedon uudelleen.
Eväste asetetaan vain, jos olette valinneet tämän vaihtoehdon evästeiden käyttöä koskevassa kohdassa.
Jos tämä eväste asetetaan, myös muita evästeitä voidaan tallentaa alla kuvatulla tavoin.


 • Toiminnalliset evästeet (”Functionality cookies”)– Nämä evästeet mahdollistavat sivuston paremman esitystavan ja toiminnallisuuden.  

  Tämä sivusto käyttää seuraavia tähän luokkaan kuuluvia evästeitä:

Eväste

Evästeen tekninen nimi

Kuvaus

Sisällönhallintajärjestelmään liittyvä eväste

page
subpage

Tullessanne sivustollemme sisällönhallintajärjestelmämme asettaa yhden tai useamman näistä evästeistä selaimellenne.
Evästettä käytetään ainoastaan tarjoamaan Teille pyytämänne toiminnallisuus kuten se, että sivusto muistaa valitsemanne sijaintipaikan.


 • Suorituskykyä mittaavat evästeet (”Performance cookies”)– Nämä evästeet keräävät tietoa siitä, kuinka käytätte sivustoa.

  Tämä sivusto käyttää seuraavia tähän luokkaan kuuluvia evästeitä:

Eväste

Evästeen tekninen nimi

Kuvaus

Webtrends- eväste

WT_FPC
ACOOKIE

Jos tämä eväste asetetaan, ollessanne yhteydessä BD:hen tämän sivuston kautta, saamme ja tallennamme tiettyä “käyttäjätietoa”. Tällaista käyttäjätietoa ei käytetä yksilöimään Teitä. 
BD voi tallentaa tällaista käyttäjätietoa itse tai tieto voidaan tallentaa BD:n tytär- tai sisaryhtiöiden, edustajien tai palveluntuottajien tietokantoihin. BD pidättää itsellään oikeuden näihin tietokantoihin ja niiden sisältämiin tietoihin.
Tämä Internetsivusto käyttää tällaista käyttäjätietoa yhdessä muiden osapuolien tarjoaman tiedon kanssa yhdistämällä tiedon tämän muun tiedon kanssa saadakseen esimerkiksi selville sivustolla käyvien vierailijoiden kokonaismäärän, yksittäisillä sivuilla käyvien vierailijoiden määrän, sivustoa etsivien vierailijoiden sivuston etsimiseen käyttämät asiasanat ja verkkotunnukset (”domainit”), joita sivustolla vierailevien käyttäjien Internetpalvelun tarjoajat käyttävät. Voimme myös ilmaista tällaista käyttäjätietoa nykyisille ja mahdollisille liikekumppaneillemme sekä muille kolmansille osapuolille laillisiin tarkoituksiin. On tärkeää huomioida, että Henkilötietoja ei ilmaista eikä käytetä toimittaessa tässä kuvatusti.


Valintanne ja suostumuksenne evästeiden käyttöön

 • Jos valitsette "Hyväksyn": Klikkaamalla näin hyväksytte evästeiden asettamisen pysyvästi päätelaitteellenne. Tässä tapauksessa evästebanneri (jonka avulla teette hyväksynnän) ei ilmesty toistamiseen vieraillessanne sivustollamme uudelleen. Jos perutte suostumuksenne painamalla "Muuta evästevalintaa" ("Change your cookies choice") -kohtaa alempana, banneri ilmestyy uudelleen vieraillessanne seuraavan kerran sivustollamme.
 • Jos valitsette "Ei kiitos": Klikkaamalla tätä kohtaa, mitään evästeitä ei aseteta.
 • Jos ette tee mitään (ette klikkaa mitään): Asetamme kaikki tarvittavat evästeet päätelaitteellenne. Jos kuitenkin pidätte parempana, että emme tee näin, käykää ystävällisesti "Evästeasetukset" ("Cookie settings") -kohdassa tai "Muuta evästevalintaa" ("Change your cookies choice") -kohdassa ja klikatkaa "Ei kiitos".

Voitte muuttaa evästeitä koskevaa valintaanne milloin tahansa sivustollamme ollessanne tai seuraavan kerran sivustolle tullessanne "Muuta evästevalintaa" ("Change your cookies choice") -kohdassa.


Evästeitä koskevan valinnan muuttaminen

Voitte vahvistaa uudelleen tai muuttaa evästeiden käyttöä koskevaa valintaanne milloin tahansa klikkaamalla asiaankuuluvaa kohtaa alempana:

Hyväksyttekö evästeiden käytön yllä esitetyn mukaisesti?

HyväksynnEi kiitos

Saadaksenne kattavan tiedon evästeistä ja siitä, kuinka hylätä tai poistaa evästeet selaimeltanne vierailkaa osoitteessa www.aboutcookies.org
Useimmissa selaimissa löydätte työkaluriviltä "help"-kohdan. Katsokaa tästä kohdasta, kuinka evästeiden asetuksia hallitaan selaimella. Lisätietoa evästeistä löytyy osoitteesta www.aboutcookies.org

[ Palaa sisällysluetteloon ]


Koostetiedot:

BD:n pyrkii jatkuvasti ymmärtämään ja palvelemaan käyttäjiään paremmin, mistä syystä BD tutkii koostetietoja. BD voi jakaa koostetietoja viranomaisten, tytär- ja sisaryhtiöidensä, edustajiensa ja liikekumppaneidensa kanssa. Koostetiedot eivät yksilöi ketään henkilökohtaisesti. BD voi myös luovuttaa koostetietoja kuvatakseen palvelujaan nykyisille ja mahdollisille tuleville liikekumppaneilleen ja muille kolmansille tahoille laillisiin tarkoituksiin.

[ Palaa sisällysluetteloon ]


TIETOJEN SIIRTÄMINEN ULKOMAILLE

Kun luovutatte meille vapaaehtoisesti Henkilötietoja, annatte meille samalla luvan käyttää näitä tietoja tämän Yksityisyyden suojaa koskevan lausunnon ehtojen mukaisesti. Internetin luonteen vuoksi jos vierailette Internetsivustollamme muussa maassa kuin Yhdysvalloissa, viestiliikenne johtaa väistämättä tietojen siirtymiseen yli kansainvälisten rajojen. Jos luovutatte Henkilötietoja tämän Internetsivuston kautta, suostutte siihen, että henkilötietonne siirretään nykyisestä sijainnistanne BD:n, sen tytär- ja sisaryhtiöiden, edustajien ja palvelutuottajien Euroopan Unionissa, Yhdysvalloissa ja muissa maissa sijaitseviin toimistoihin ja palvelimiin. Mikäli tietoja siirretään sellaiseen maahan, jonka lait eivät turvaa vastaavaa tietosuojaa, BD varmistaa Henkilötietojenne riittävän suojaamisen tämän ”Yksityisyyden suojaa koskevan lausunnon” mukaisesti.

Vierailemalla tällä Internetsivustolla ja luovuttamalla Henkilötietoja sivuston kautta hyväksytte tietojenne siirron.

[ Palaa sisällysluetteloon ]


VALINNAN MAHDOLLISUUS

Voitte käyttää tätä Internetsivustoa luovuttamatta Henkilötietojanne, vaikka se saattaa rajoittaa mahdollisuuttanne saada tiettyä informaatiota tai käyttää muita arvokkaita BD:n palveluita, mukaan lukien esimerkiksi informatiiviset uutiskirjeet ja vastaukset kysymyksiin, joita Teillä saattaa olla. Mikäli Henkilötietoja ei lain mukaan vaadita tai ne eivät ole tarpeellisia tietyn palvelun tarjoamisessa (esimerkiksi yhteydenotot tiedustelunne johdosta), nimimerkin käyttäminen on mahdollista.    

Säilytämme Henkilötietojanne ainoastaan niin pitkään kuin on tarpeellista sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten tiedot on kerätty tai oikeudellista raportointia tai asiakirjojen säilyttämistä koskevat oikeudelliset vaatimukset edellyttävät. Pyrimme päivittämään, korjaamaan tai pyydettäessä poistamaan hallussamme olevat Henkilötietonne, jotka olette aikaisemmin lähettänyt tämän Internetsivuston kautta. Halutessanne päivittää Henkilötietojanne, ottakaa meihin yhteyttä, yhteystiedot löydätte alempaa. Mikäli ette halua meiltä enää yhteydenottoja, voitte myös noudattaa viesteihimme sisältyvää viestilistalta poistamista koskevaa menettelyä.

Huomatkaa, että vaikka pyrimme pyydettäessä päivittämään, korjaamaan tai poistamaan Henkilötietonne mahdollisimman pian, muutosten tekeminen ei ole aina mahdollista ennen uuden viestin lähettämistä. Pahoittelemme tästä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa. Vaikka olette pyytänyt Henkilötietojenne poistamista listaltamme, BD pidättää oikeuden säilyttää tiedot tietyissä rajatuissa tapauksissa, kuten poistaaksemme tietonne pyynnöstänne muilta listoilta, ristiriitatilanteiden ratkaisemiseksi, ongelmien välttämiseksi tai Käyttöehtojen ("Terms and Conditions") noudattamiseksi. Jos BD:n tulee säilyttää osa Henkilötiedoistanne em. tarkoitusta varten, BD pyrkii rajaamaan säilytettävän tiedon ainoastaan sellaisiin tietoihin, jotka ovat välttämättömiä kyseistä tarkoitusta varten. Edelleen hyväksytte sen, että Henkilötietoja ei aina pystytä teknisten ongelmien ja varmuuskopioiden vuoksi kokonaisuudessaan poistamaan tietokannoista. Tästä syystä Teidän ei tule olettaa, että Henkilötietonne kokonaisuudessaan poistetaan järjestelmästämme pyynnöstänne.

[ Palaa sisällysluetteloon ]


HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖ JA MUUT TIEDOT

BD käyttää luovuttamianne Henkilötietoja liiketoimintansa tarkoituksiin tämän Yksityisyyden suojaa koskevan lausunnon mukaisesti.

 • Mikäli luovutatte Henkilötietoja tiettyä tarkoitusta varten, Henkilötiedot ovat käytettävissämme luovutettua tarkoitusta tai sitä vastaavaa tarkoitusta varten, mukaan lukien, jos mahdollista, tekemänne tilauksen käsittelyä varten tai ilmoittaaksemme, että tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos esimerkiksi otatte meihin yhteyttä sähköpostitse, saatamme käyttää luovuttamianne Henkilötietoja vastataksemme Teille; tai jos otatte yhteyttä koskien työpaikkailmoitusta, luovuttamianne tietoja voidaan käyttää rekrytointiprosessissa. Saatamme myös yhdistää luovuttamianne Henkilötietoja tietoihin, jotka olemme saaneet kolmansilta osapuolilta.
 • BD ja sen tytär- ja sisaryhtiöt saattavat myös käyttää Henkilötietojanne, Käyttäjätietojanne ja muita Internetsivustolta kerättyä tietoa kehittääksemme Internetsivustomme sisältöä ja käytettävyyttä, ymmärtääksemme paremmin asiakkaitamme ja markkinoita, parantaaksemme tuotteitamme ja palveluitamme sekä tehostaaksemme ja helpottaaksemme myyntiämme.
 • BD ja sen tytär- ja sisaryhtiöt saattavat käyttää tietoja ottaakseen Teihin tulevaisuudessa yhteyttä sähköisesti, etämarkkinoinnin kautta tai muuten kertoakseen ja tarjotakseen Teille tuotteita tai palveluita, jotka uskoaksemme voisivat kiinnostaa Teitä. Mikäli otamme Teihin yhteyttä, jokainen lähettämämme yhteydenotto sisältää ohjeet siitä, miten voitte estää tulevaisuudessa tapahtuvat yhteydenotot.

Mikäli ette halua enää tulevaisuudessa meiltä yhteydenottoja tai haluatte poistaa nimenne postituslistaltamme, noudattakaa yhteydenotossa olevaa postituslistaltamme poistamista koskevaa menettelyä. Voitte myös lähettää meille sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@europe.bd.com Katso alempaa BD:n yhteystiedot.

[ Palaa sisällysluetteloon ]


VASTAANOTTAMAMME TIEDON JAKAMINEN

BD katsoo käyttäjältä saamiensa tietojen olevan erittäin tärkeitä sen ja käyttäjän välisen suhteen kannalta. BD luovuttaa saamiaan tietoja, Henkilötiedot mukaan lukien, tytär- ja sisaryhtiöilleen, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan tätä Yksityisyyden suojaa koskevaa lausuntoa. Lisäksi BD voi muiden yhtiöiden tapaan teettää alihankkijoilla tietyt liiketoiminnalliset tehtävät, kuten tietojen postituksen, tietokantojen ylläpidon ja maksuliikenteen hoidon. Alihankkijayrityksille, jotka eivät ole BD:n tytär- tai sisaryhtiöitä, pyritään antamaan vain ne tiedot, jotka tarvitaan alihankintana suoritettavan tehtävän hoitamiseen. Alihankkijoita vaaditaan suojaamaan käyttäjän tiedot tämän Yksityisyyden suojaa koskevan lausunnon mukaisesti.

Mikäli syötätte Henkilötietojanne rekisteröintisivulla, joka liittyy yhteistyöhön jonkun toisen tuotemerkin kanssa, kuten kilpailu, jota sponsoroivat sekä BD että sen yhteistyökumppani, Henkilötietonne tulevat sekä BD:n että sen yhteistyökumppanin saataville. Vaikka BD käyttää siinäkin tapauksessa Henkilötietojanne tämän Yksityisyyden suojaa koskevan lausunnon mukaisesti, Henkilötietojenne käyttäminen yhteistyökumppanin toimesta tapahtuu kyseisen yrityksen yksityisyyden suojaa koskevien käytäntöjen mukaisesti, joista BD ei ole vastuussa. Luovuttaessanne tietoja sponsoroiduilla tai mainossivuilla, kehotammekin tarkastamaan yhteistyöyrityksen yksityisyyden suojaa koskevat käytännöt.

Tietyissä tilanteissa voimme luovuttaa hallussamme olevia Henkilötietoja ja muita tietoja kolmansille osapuolille ilmoittamatta siitä Teille etukäteen. Tällaiset tilanteet on kuvattu alla:

Lailliset vaatimukset:

BD voi luovuttaa Henkilötietojanne, Käyttäjätietojanne ja muita tietojanne, jos laki niin vaatii tai jos BD on hyvässä uskossa, että tiedot on luovutettava, jotta a) voidaan täyttää laillinen vaatimus, b) suojata BD:n ja sen tytär- ja sisaryhtiöiden lainmukaisia oikeuksia ja omaisuutta, c) voidaan pakottavissa olosuhteissa suojata Internetsivustojen käyttäjien ja yleisön turvallisuus tai d) suojautua lailliselta vastuulta.

Liiketoimintasiirrot, fuusiot ja liitännäiset toimet:

Yhtiömme kehittämiseen voi kuulua yhtiöiden tai resurssien myymistä, ostamista, rakentamista tai niiden uudelleenorganisointia. Henkilötiedot voivat olla siirrettävien resurssien osa tällaisen liiketoiminnan uudelleenjärjestämisen yhteydessä.

BD on monesta yhtiöstä koostuvan kansainvälisen konsernin emoyhtiö. Tästä syystä saatamme ajoittain siirtää Henkilötietojanne yhdestä tietokannasta toiseen maahan kuten edellä otsikolla ”Tietojen siirtäminen ulkomaille,” on kuvattu.

[ Palaa sisällysluetteloon ]


JULKINEN JA PYYTÄMÄTTÄ SAATU TIETO

Tämä Yksityisyyden suojaa koskeva lausunto ei koske niitä Julkisia tietoja, jotka olette luovuttanut BD:lle tämän Internetsivuston kautta tai muulla tavoin. Mikäli luovuttamanne Julkinen tieto sisältää Henkilötietoja, käytämme Henkilötietoja ainoastaan tässä kuvatulla tavalla. Varoitamme kuitenkin, että koska tiedot (mukaan lukien Henkilötietonne) ovat saatavilla julkisessa foorumissa, ei muiden Internetsivuston kävijöiden sivustolta saaman tiedon käyttöä ja paljastamista valvota ja säännellä BD:n toimesta eikä sitä koske tämä Yksityisyyden suojaa koskeva lausunto.      

Mikäli luovutatte pyytämättä Henkilötietoja, käytämme niitä tässä kuvatulla tavalla. Mikäli pyytämättä saatu tieto sisältää muuta tietoa, muuhun tietoon ei sovelleta tätä Yksityisyyden suojaa koskevaa lausuntoa. Katsokaa myös mitä ”Julkisesta ja pyytämättä saadusta tiedosta” todetaan Internetsivustomme Käyttöehdoissa.

Huomatkaa, kuten edellä todettu, että tätä Yksityisyyden suojaa koskevaa lausuntoa sovelletaan ainoastaan sellaisten Henkilötietojen luovuttamiseen ja käyttämiseen, jotka on saatu tämän Internetsivuston kautta. Lausuntoa ei kuitenkaan sovelleta Becton, Dickinson and Company:n ja/tai sen tytäryhtiöiden nykyisten tai entisten työntekijöiden tai niiden edustajien Henkilötietojen luovuttamiseen ja käyttöön työhön tai etujen hallinnointiin liittyvässä tarkoituksessa, joita säädellään BD:n Käytännöissä.

[ Palaa sisällysluetteloon ]


LINKIT MUIHIN INTERNETSIVUSTOIHIN

Yksityisyyden suojaa koskeva lausuntomme koskee vain tätä Internetsivustoa. Tällä Internetsivustolla saattaa olla viittauksia tai linkkejä muihin BD:n Internetsivustoihin ja muihin Internetsivustoihin, joista BD ei vastaa ("Kolmansien osapuolen Internetsivustot”). Tässä kuvatut periaatteet ja toimintatavat eivät koske Kolmansien osapuolten Internetsivustoja. BD ei tarkista tai hyväksy millään tavalla niitä Kolmansien osapuolten Internetsivustoja, joihin on linkit tästä Internetsivustosta. Kolmansien osapuolten Internetsivustojen yksityisyyden suojasta, tietoturvasta, tietojen keräämisestä ja tietojen jakamisesta kehotamme hankkimaan lisätietoja suoraan Kolmannen osapuolen Internetsivustolta.

[ Palaa sisällysluetteloon ]


TIETOTURVA

BD pyrkii suojaamaan luovuttamanne Henkilötiedot katoamista, väärinkäyttöä, valtuuttamatonta käyttöä, paljastamista, muuttamista tai tuhoamista vastaan asianmukaisin toimenpitein. Jos Internetsivuston asianmukaisessa sivussa ei ole muuta ilmoitettu, BD ei ole suojannut Internetsivuston tietoja erityisillä toimenpiteillä, jolloin Internet-tiedonsiirron normaalit turvallisuusriskit on otettava huomioon. Kuten todettu, tiedonsiirto Internetin kautta tai sähköpostitse ei ole koskaan täysin turvallista tai virheetöntä. Internetsivustoon tai Internetsivustosta lähetetyn sähköpostiviestin tietoturvaa ei voida taata, joten lähetettävien tietojen luonne on harkittava tarkoin. Tämä tosiseikka on pidettävä mielessä, kun luovutatte Henkilötietojanne BD:lle tai jollekin muulle osapuolelle Internetin kautta. Edelleen tämän Internetsivuston yhteydessä käytettävien salasanojen, tunnistenumeroiden tai muiden tunnistetietojen salassapito on omalla vastuullanne, katsokaa mitä asiasta todetaan Käyttöehdoissa.

[ Palaa sisällysluetteloon ]


BD:N YHTEYSTIEDOT

Ottakaa yhteyttä, jos Teillä on kysyttävää BD:n Yksityisyyden suojaa koskevasta lausunnosta tai Internetsivustojen tietojen esitystavasta.

Yhteystietomme ovat:

Becton Dickinson Oy
Äyritie 18
01510 Helsinki
Puh. +358 (0)9 8870 780
Faksi + 358 (0)9 8870 7816
Sähköposti: bdsuomi@europe.bd.com

 

Voitte ottaa yhteyttä myös Internetsivustomme kohdasta ”Yhteystiedot”.

[ Palaa sisällysluetteloon ]