Syitä tulla töihin BD:lle


A Great Place to Work

Kun tulet töihin BD:lle...

  • pääset osaksi yritystä, joka parantaa ihmisten terveyttä, pelastaa ihmishenkiä ja parantaa ihmisten elämää kaikissa maapallon kolkissa

  • saat hyödyntää luovuuttasi ja yritteliäisyyttäsi ja auttaa kehittämään innovatiivisia ratkaisuja ja tuotteita, jotka voivat auttaa ihmisiä kaikkialla maapallolla

  • pääset osalliseksi erittäin kilpailukykyisistä työsuhde-eduista, kuten erilaisista terveydenhuolto-ohjelmista, yrityksen tukemista säästöohjelmista, joissakin toimipisteissä olevista kuntokeskuksista, koulutuskustannusten korvauksesta ja monista muista terveellistä elämäntapaa tukevista eduista

  • olet osa yritystä, joka käyttää merkittävästi aikaa, ammattitaitoa ja resursseja hyväntekeväisyystyöhön eri puolilla maailmaa


Hyvä työpaikka!

BD pyrkii jatkuvasti olemaan erinomainen organisaatio. Onnistuaksemme tässä meidän on saavutettava kestävä kehitys seuraavilla alueilla:

Yhteiskunnallinen panos

BD on missionsa mukaisesti sitoutunut advancing the world of health ollaksemme yritys, jonka tehtävä on muutakin kuin tarjota ensiluokkaisia tuotteita ja palveluita niitä tarvitseville. BD osallistuu lukuisiin aloitteisiin, jotka parantavat terveydenhuoltoa merkittävästi eri puolilla maailmaa.

Menestys

BD on ottanut käyttöön strategian, jossa pyritään kasvuun innovaatioiden avulla, tehostetaan toimintoja ja vahvistetaan organisaation ja työntekijöiden potentiaalia. BD pyrkii jatkuvasti kehittämään tekniikoita ja tuotteita, jotka yhä enemmän parantavat terveydenhoitoa ja terveydenhuollon työntekijöiden turvallisuutta.

Hyvä työpaikka

Eräs tärkeimmistä hyvän työpaikan ominaisuuksista on hyvät ihmiset. Pyrimme BD:llä löytämään ja pitämään joukossamme ainutlaatuisia yksilöitä. Monipuolisten aloitteiden ja ohjelmien avulla työntekijämme voivat kasvaa ja kehittyä urallaan, saada tunnustusta työstään ja löytää hyvän tasapainon työn ja vapaa-ajan välillä.

Haluamme kehittää BD:stä tunnetuimman turhaa sairauksista johtuvaa kärsimystä ja kuolemaa vähentävän organisaation, joka kasvaa samalla yhdeksi maailman menestyksekkäimmistä yrityksistä.

Hae avoimia työpaikkoja.