ARBEJDER MED AT FORBEDRE INSULINBEHANDLING I KINA

For de fleste mennesker er sundhed og behandling en personlig sag, noget som opleves af patienten og behandles af en sundhedsprofessionel. Men for en udvalgt gruppe af mennesker, som er specialiseret i sundhedsøkonomi og resultatforskning (HEOR, Health Economics and Outcome Research), er det en oplevelse, som kan påvirke et helt land. BD har netop et sådant netværk af højtuddannede mennesker tilknyttet, og de søger områder, hvor sundhedsfællesskaberne kan drage fordel af, at begynde at anvende afprøvede praksisser, og som præsenterer beviser, som understøtter sådanne praksisser med den højeste autoritet.

Diabetes patients practicing injection techniques.
Diabetespatienter øver injektionsteknikker.

Et eksempel på en sådan aktivitet udfolder sig i Kina. For mere end to år siden blev et tværfagligt team fra BD - med medlemmer fra medical affairs, marketing, public policy og government relations - samlet for at overveje en strategi, som skulle sætte mere fart på adgangen til pennåle på det kinesiske marked. For at dette mål kunne opnås måtte regeringens refusionspolitik revurderes og tilpasses.

Preparing an insulin pen.
Klargøring af en insulinpen.

For at facilitere evidensbaserede diskussioner skabte gruppen feltkommunikationsværktøjer, rettet mod interessenter vedrørende refusion på både nationalt, provinsielt og by-niveau. BD i Kina investerede også i en regional HEOR-leder for at yderligere forbedre det tværfaglige samarbejde. Teamet iværksatte nye studier i samarbejde med Medical Affairs, herunder det første kliniske HEOR-studie, som fokuserer på kliniske og omkostningsmæssige byrder ved lipohypertrofi, en tilstand, som henviser til en klump under huden, som skyldes akkumulering af ekstra fedt på steder for mange subkutane insulininjektioner.Denne tilstand kan ændre på insulinens timing eller fuldstændighedseffekt, et problem, som kan reduceres gennem patientuddannelse indenfor rotation af injektionssteder.


HEOR-teamet - fra venstre mod højre: Doreen Dong (Medicinske spørgsmål); Lichun Jiang (Diabetes omsorg); Xiaoxiao Ren (Public Affairs og kommunikation); Anita Wei (Public Affairs og kommunikation); Shirley Xia (Statslige spørgsmål); Danny Chu (Diabetes omsorg); Julia Liu (Public Affairs og kommunikation); Steven Wei (Medicinske spørgsmål); Benson Hu (Forskning og Udvikling); Arthi Chandran (HEOR); Fiona Wang (Diabetes omsorg).

En anden udfordring for HEOR-gruppen har været, at fraråde genbrug af nåle til insulininjektion. En undersøgelse udført i 2013 i Kina på et udsnit af 3.393 patienter, afslørede, at 80% var vant til at bruge den samme nål tre gange for at spare på omkostningerne.1 En undersøgelse om genbrug af nåle blev foretaget, som viste overbevisende data vedrørende budgetmæssige konsekvenser for refusion af pen nåle. Yderligere kommunikationsværktøjer blev fremstillet og præsenteret ved et møde for politiske beslutningstagere og interessenter på nationalt, provins- og samfundsniveau.

Som resultat af dette samarbejde og dets evidensbaserede argumentation blev en ny refusionspolitik godkendt for produkter til diabetesbehandling i provinserne Jiangsu og Hebei, og med mulighed for forbedret adgang til og levering til tusinder af diabetespatienter, såvel som potentielle besparelser på leverandørsiden. Arbejdet som udføres af HEOR-teamet og deres samarbejdspartnere i Kina fortsætter, idet succesen med indførelse af ny politik åbner op for muligheder i yderligere provinser over hele landet, med 80 millioner "dækkede liv" som allerede drager fordel af de nye politikker.

1T Liu, B Cui, J Zhong, Z Zhao, K Yu, L Tao, X Ren. Situation and Impact of Insulin Pen Needle reuse for Patients with Diabetes in China