BD GIVER INDISKE LÆGER DIAGNOSTISKE VÆRKTØJER

Tuberkulose, eller TB, er en frygtindgydende luftbåren sygdom, som angriber offerets lunger og som på verdensplan har kostet mere end en million liv i 2014.1 TB har i meget høj grad ramt Indien, hvor den antager epidemiske proportioner. Derudover har multiple, medicinresistente tuberkulosestammer (MDR-TB) gjort standardbehandling ineffektivt for mange, og har udfordret gruppen af sundhedsprofessionelle i Indien.

Dr. Barthi Malhotra har i over 20 år dedikeret sin medicinske karriere til kampen mod TB, både i det mikrobiologiske laboratorium og i klasseværelset i Sawai ManSingh (SMS) Medical College i Jaipur Rajasthan, Indien. Hun er Seniorprofessor i mikrobiologi, nodaldirektør for avanceret forskning og TB-laboratoriet, dekan på det medicinske fakultet og i sit felt en leder indenfor infektionskontrol og TB-behandling.

Dr. Bharti Malhotra monitors samples in the microbiology lab
Dr. Bharti Malhotra kontrollerer prøver i det mikrobiologiske laboratorium.

I 2004 købte hospitalet på SMS automatiserede systemer til blodkultur og til TB-kultur og -følsomhed, og man valgte henholdsvis BD BACTEC™ 9120 og BD MGIT™ 960. Dr. Malhotra modtog stolt BD MGIT 960 i sit laboratorium og var "begejstret over at dyrke mycobacterium tuberculosis i løbet af få dage, hvilket tidligere tog mange uger", og hendes medarbejdere var glade for, at de kunne rapportere MDR-TB i løbet af bare få uger.

Udover laboratoriets øgede effektivitet talte Dr. Malhotra også varmt om den støtte man havde modtaget fra BD, herunder uddannelse af medarbejdere of workshops. Når der var brug for reparationer "åbnede BD deres lagre selv om det var søndag, og ingeniører arbejdede dag og nat på at reparere vores maskine".

Liquid culture is a key component of the BD MGIT system.
Flydende kultur er en nøglekomponent i BDs MGIT-system.

Dr. Malhotras oplevelse med BD er ikke usædvanlig. Kvalitet, effektivitet og præstation er afgørende aspekter i medicinsk instrumentering, som skal vende den flodbølge af tuberkulose, som har ramt Indien, og en række "expimonials" er blevet indsamlet fra førende mikrobiologi professionelle over hele landet, som giver bevis på BDs løfte om at forbedre verdens sundhed.

Dr. Malhotra opsummerer det glimrende, når hun siger "Vi giver BD vores dybfølte tak for deres bidrag i kampen mod TB".


1Global Health Observatory data – Tuberculosis (TB). World Health Organization Web site. Published 2016. Accessed August 4, 2016.