Uddannelse


BD Medical


For at styrke sundhedspersonalets viden inden for forskellige områder såsom personale- og patientsikkerhed tilbyder BD en række udddannelsesprogrammer i forbindelse med vores forskellige produktområder.

BD Sikkerhedseminar

Formål:
At øge sundhedspersonalets viden om, hvordan man forebygger stikskader og mindsker risikoen for utilsigtet blodeksponering.

Målgruppe & hovedtræk:
BD's uddannelsesprogram om stikskader er rettet mod alle ansatte i sundhedssektoren. Det kan anvendes som udgangspunkt for fremtidige sikkerhedsaktiviteter på hospitalet og til at gøre personalet bevidst om risiciene. Uddannelsesprogrammet kan med fordel suppleres med lokale data om stikskader og eventuelt understøtte forebyggende foranstaltninger, som allerede er startet eller planlagt. Vi kan bidrage med en “løsningsmodel”, som er et effektivt redskab til at analysere og identificere de områder, hvor der er behov for at skabe et sikrere arbejdsmiljø.

BD kan også tilbyde EPINet™ – en database til at håndtere og registrere stikskader på en enkel måde. Dette er naturligvis gratis for vores kunder.

BD’s uddannelsesprogram i gennemskylning af intravenøse katetere

Formål:
At øge sundhedspersonalets viden om, hvornår, hvordan og med hvad et intravenøst kateter skal gennemskylles (flushes). Under uddannelsen diskuteres mulige risici ved den nuværende gennemskylningspraksis, såsom krydskontaminering og aseptisk teknik. Desuden diskuteres fordelene ved en forfyldt saltvandssprøjte. Uddannelsesprogrammet behandler forskellige aspekter af gennemskylningsproceduren. Vidste du f.eks., at risikoen for, at gennemskylningsvæsken kontamineres, når den forberedes på konventionel vis, er helt oppe på 8 %?

Målgruppe & hovedtræk:
BD's uddannelsesprogram i gennemskylningsteknik er rettet mod sygeplejersker og læger, men også andet sundhedspersonale er velkomment. Programmet kan hjælpe dig med at forstå vigtigheden af en korrekt gennemskylningsteknik og kan ligeledes hjælpe dig med at udvikle en standardisering af gennemskylningsprocedurerne i henhold til bedste kliniske praksis. Programmet indeholder forskellige aspekter af kateterrelateret gennemskylningsteknik, f.eks. kontamineringsrisiko og risiko for trombocytopeni i forbindelse med heparinbehandling, samt hvordan man sikrer et minimalt blodtilbageløb, når gennemskylningssprøjten fjernes.

BD’s uddannelsesprogram i perifer IV-behandling

Formål:
At give sundhedspersonalet viden om den optimale arbejdsgang ved perifer IV-behandling.  Uddannelsesprogrammet omfatter bl.a. anatomi, fysiologi, hygiejne, isætningsteknik, pleje, vedligeholdelse og gennemskylning.

Målgruppe & hovedtræk:
BD's uddannelsesprogram er rettet mod alle ansatte i sundhedssektoren, som håndterer intravenøse katetere i deres daglige arbejde. Programmet består af flere separate moduler, hvilket gør det muligt at tilpasse undervisningen efter behov og ønsker. Undervisningen består både af teori og af praktiske øvelser, når det er relevant. Uddannelsen er beregnet til at tage ca. 2-4 timer og gennemføres ved mindst 10-12 deltagere.

For yderligere information om ovenstående uddannelser, kontakt venligst din lokale BD-repræsentant.


BD Biosciences


BD Biosciences tilbyder uddannelse til BD's kunder i bl.a. flowcytometri.

På det hyggelige BD kontor i Stockholm, som har udsigt over søen, er et veludstyret laboratorium med flere BD FACS ™ flowcytometre. Laboratoriet bliver brugt næsten hver uge. Undervisningen styres af vores højt uddannede applications specialister med erfaring indenfor både forskning og kliniske aktiviteter. Kurserne er en blanding af teori og praktiske øvelser. Vi tilbyder også uddannelse i instrumentbrug ude på universitet/hospitalet og denne undervisning bliver som udgangspunkt afholdt på engelsk, men kontakt os for andre muligheder. Efter endt kursus modtager deltagerne et kursusbevis.

Udover uddannelse i instrumentbrug i flowcytometri, kan vi tilbyde uddannelse/workshops i specifikke applikationer som for eksempel Multicolor flowanalyse, PhosFlow, CBA og intracellulær flowcytometri.

Disse kurser afholdes i BD's ttræningslaboratorium i Stockholm.
Kurser for High End Sorter instrumenter (BD FACSAria™ I / II / III og BD Influx™) afholdes i vores BD Training Center i Belgien.

Mere information om kursusindhold og priser for hvert enkelt instrument findes her:
Kursusbeskrivelse

Tilmelding til vores kurser kan ske ved at udfylde tilmeldingsformularen her:
http://webform.bd.com/BDX_Application-Europe/

Som et supplement til BD Biosciences kurser kan vi tilbyde onlinekurser. Disse kan give nye brugere en introduktion til flowcytometri, BD's analytiske redskaber og FACSDiva™ software.

Klik her: http://www.bdbiosciences.com/eu/s/training/e-learning


Kontakt venligst din lokale BD repræsentant for yderligere information.


BD Diagnostics


BD Diagnostics - Preanalytical Systems

BD Diagnostics - Preanalytical Systems tilbyder kvalitetsuddannelse og materiale til uddannelse og efteruddannelse af vores brugere af BD Vacutainer® Systemet.  Vores uddannelsesmateriale er tilrettelagt således, at det sikrer en korrekt uddannelse i anvendelsen af vores produkter og dermed en så god laboratorieanalyse som muligt.

Vi uddanner inden for fire områder: veneprøvetagning, blodgasprøvetagning, kapillærprøvetagning og urinprøvetagning. Vi har fokus på uddannelser inden for plasma vs serum, gelteknologi, centrifugering og præanalyse.

For mere information, kontakt BD's kundeservice på tlf. +45 4343 4566