Produkttyper


Medicinsk udstyr  |  Forsknings- & diagnoseprodukter  |  Konsumentprodukter


Medicinsk udstyr


BD Medical Surgical Systems Produktkatalog
     Produktkatalog

Critical Care produkter: Tryckmætningssæt, Centrale venekatetre og PA katetre
     Critical Care Produkter

Infusionsprodukter - Perifære venekatetre, infusionsmembran & tilbehør
     Infusionsprodukter

Injektionsprodukter - Sprøjter, injektionskanyler & affaldsbeholdere til skarpe genstande
     Injektionsprodukter

Operation - Produkter til præ-operativ håndvask
     Operation

Regionalanæstesi - Produkter til spinal & epidural anæstesi
     Information om BD's anestesiprodukterForsknings- og Diagnoseprodukter


ADME/Tox
     Infomation om BD´s ADME/Tox produkter

Arteriel blodprøvetagning
     BD Vacutainer® blodgassortiment

Blodprøvetagningsrør
     BD Vacutainer® rørsortiment

Extracellular Matrix (ECM) molekyler til celledyrkning
     Information om Extracellulær Matrix (ECMs)

Flowcytometri - instrumenter til forskning og klinisk brug
     Instrumentering BD Biosciences

Flowcytometri - Software
     Cytometrisk Analyseprodukter

Forskningsreagenser
     Reagenser til forskning

Kapillær blodprøvetagning
     Microtainer® rør og lancetter

Kliniske forskningsreagenser
     Information om BD´s kliniske produkter

Mikrobiologi - BD Falcon™ Labware
     BD Falcon™ Labware

Mikrobiologi - Industrielt
     Mikrobiologiske produkter til industrien

Mikrobiologi Diagnostik - Instrument
     BD BACTEC™ og BD Phoenix™

     BD Epicenter

Mikroplader (HTS)
     Mikroplader (HTS) produkter

Molekylær diagnostik - Instrument
     BD ProbeTec™ET

     BD ProbeTec™ET og BD Viper™

Molekylær Diagnostik produktsortiment
     BD Vacutainer®

Produkter til celle- og vævsdyrkning
     Information om BD´s celle- og vævsopsamlingsprodukter

Prøvetagningsprodukter inkl. sikkerhedsprodukter
     Prøvetagningsprodukter inkl. sikkerhedsprodukter

Stamcelleforskning
     Produkter til stamcelleforskning

Urinprøvetagning
     BD Vacutainer® urinprøvetagningssystem

Væskehåndteringsprodukter (Fluid/Liquid Handling)
     Information om væskehåndteringsprodukterKonsumentprodukter


Blodprøvetagning for diabetiker
     Produkter til blodprøvetagning

Produkter til insulininjektion
     Insulininjektion

Sikkerhed - BD Safe-Clip™
     BD Safe-Clip™