Fortroligheds- og cookiepolitik

ERKLÆRING OM OG SAMTYKKE TIL BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

VIGTIGT

BEKRÆFTELSE AF BD'S ERKLÆRING OM PERSONOPLYSNINGER

Når du benytter dette Websted, bekræfter du samtidig, at du har læst vilkårene i BD's Erklæring om og Samtykke til brug af Personoplysninger ("Erklæringen og Samtykke"), ligesom du giver samtykke til, at vi må indsamle, anvende og videregive dine Personoplysninger og Brugeroplysninger i overensstemmelse med disse. Hvis du ikke kan acceptere disse vilkår, kan du undlade at benytte Webstedet, og undlad venligst at afgive Personoplysninger via Webstedet. Erklæringen og Samtykke udgør en del af betingelserne for brug af Webstedet www.bd.com/dk, som reguleres af og fortolkes i henhold til dansk lovgivning ret. Vi gør opmærksom på, at denne Erklæring og Samtykke ikke finder anvendelse i forbindelse med videregivelse eller brug af Personoplysninger på andre måder end via dette Websted eller videregivelse eller brug af Personoplysninger vedrørende tidligere eller nuværende medarbejdere eller konsulenter hos Becton, Dickinson and Company og/eller dets datterselskaber i relation til personaleadministration og administration af medarbejdergoder, som begge er omfattet af BD's politikker på de konkrete områder ("Andre Politikker"). Såfremt du afgiver Personoplysninger til BD til sådanne formål, kontakte os for at få udleveret en kopi af den relevante Anden Politik.

ÆNDRINGER TIL BD’S ERKLÆRING OG SAMTYKKE

Dette Websted og vores forretning er under konstant udvikling, hvorfor det kan være nødvendigt for BD at ændre denne Erklæring og Samtykke. BD forbeholder sig til enhver tid retten til at opdatere og ændre Erklæringen og Samtykke uden forudgående varsel. Læs venligst Erklæringen med jævne mellemrum, og særligt før du afgiver Personoplysninger. Denne Erklæring og Samtykke blev sidst opdateret den 25. september 2014. Din fortsatte brug af Webstedet efter eventuelle ændringer i denne Erklæring og Samtykke vil blive betragtet som en accept fra din side af betingelserne i den ændrede Erklæring og Samtykke.

VELKOMMEN

Velkommen til www.bd.com/dk ("Webstedet"). Dette Websted administreres af BD a/s, som er et helejet datterselskab af det amerikanske selskab Becton, Dickinson and Company, ("BD" eller "vi" eller "os"), gennem et amerikansk hosting-selskab, der ikke hører under BD. Webstedet er oprettet med henblik på at levere oplysninger, produkter og andre initiativer, som BD eller dets datterselskaber og tilknyttede virksomheder har udviklet eller tilbyder (samlet benævnt "BD-tjenester") til vores kunder. Du er vigtig for BD, og som det fremgår af denne Erklæring og Samtykke, træffer vi de foranstaltninger, som er nødvendige for at beskytte dit privatliv i forbindelse med din brug af Webstedet. Det fremgår af denne Erklæringen og Samtykke, hvordan BD behandler oplysninger indsamlet fra brugere af Webstedet. Webstedet er henvendt til brugere i Danmark.

Nedenfor følger en oversigt over de områder, som er omfattet af denne Erklæring og Samtykke. Læs venligst hele Erklæringen og Samtykke omhyggeligt. I tilfælde af spørgsmål vedrørende Erklæringen eller vores indsamling, opbevaring og anvendelse af oplysninger kan vi kontaktes som beskrevet nedenfor.

ERKLÆRING OG SAMTYKKE – INDHOLDSFORTEGNELSE

ÆNDRINGER TIL BD’S ERKLÆRING OG SAMTYKKE

VELKOMMEN

BØRN

DEFINITIONER

HVILKE OPLYSNINGER INDSAMLES?

Information du giver os

Brug af cookies

Ændr dine cookievalg

OVERFØRSEL AF OPLYSNINGER TIL UDLANDET

DINE VALGMULIGHEDER

HVORDAN ANVENDES PERSON¬OPLYSNIN¬GER OG ANDRE OPLYSNINGER

UDLEVERES OPLYSNINGERNE TIL ANDRE? 


-

Lovgivningsmæssige krav
Virksomhedsoverdragelser, sammenlægninger og relaterede aktiviteter

OFFENTLIGE OG UANMODEDE OPLYSNINGER

LINKS TIL ANDRE WEBSTEDER

SIKKERHED

KONTAKT


BØRN

Hvis du er under 18 år undlad venligst at lægge Personoplysninger ud på dette Websted.

Dette Websted henvender sig ikke til børn, og de fleste af de tjenester, der tilbydes på Webstedet, er udviklet til personer over 18 år. Vi er opmærksomme på behovet for ekstra persondatabeskyttelse af børn, som bruger internettet. Indsender en person, som vi ved er under 18 år, Personoplysninger til os, vil vi i overensstemmelse med de europæiske og internationale regler om persondatabeskyttelse af børn ikke gemme sådanne oplysninger medmindre oplysningerne i særlige tilfælde er nødvendige for at opfylde en forpligtelse til at følge op på kommentarer vedrørende produkter eller klager. I sådanne tilfælde vil den pågældende modtage svar direkte fra os med oplysning om, at Personoplysninger fra personer under 18 år ikke modtages. Bliver du opmærksom på, at en person under 18 år har lagt personoplysninger ud på dette Websted, kontakt venligst BD som anført nedenfor.

[ Tilbage til indholdsfortegnelse ]


DEFINITIONER

"Akkumulerede Oplysninger" omfatter oplysninger om kundedemografi, interesser og adfærd baseret på Personoplysninger og andre oplysninger, som vi har fået stillet til rådighed, og som er kompileret og analyseret samlet og anonymt.

"Personoplysninger" omfatter alle oplysninger, som gør det muligt at identificere en person, herunder fx navn og e-mail-adresse.

"Offentlige Oplysninger" omfatter oplysninger, der er lagt ud på Webstedets offentlige områder, såsom opslagstavler, chat rooms og kommentarområder. Se venligst afsnittet "Offentlige og Uanmodede Oplysninger" i vores Brugerbetingelser på www.bd.com/dk/legal/terms.asp.

"Uanmodede Oplysninger" omfatter ideer til nye produkter eller ændringer af eksisterende produkter og andre uanmodede meddelelser. Personoplysninger indeholdt i Uanmodede Oplysninger behandles som anført i denne Erklæring og Samtykke. Se venligst afsnittet "Offentlige og Uanmodede Oplysninger" i vores Brugerbetingelser på www.bd.com/dk/legal/terms.asp.

"Brugeroplysninger" omfatter alle oplysninger, der passivt indsamles fra brugere af Webstedet, og som ikke identificerer en bestemt person, herunder fx statistiske oplysninger vedrørende brug af Webstedet.

"Du", "dig" og "dit" henviser i denne Erklæring og Samtykke til alle brugere af Webstedet.

[ Tilbage til indholdsfortegnelse ]


Hvilken information indsamler vi?

Information du giver os: Vi indsamler Persondata såsom dit navn, fødselsdag, e-mail eller adresse i forbindelse med, at du frivilligt vælger at registrere dig eller benytter visse af BD’s Services på denne side. Vi bruger de Persondata vi indsamler til at kunne give dig den bedste kundeoplevelse på siden og til at forbedre og markedsføre BD Services. BD kan selv lagre sådanne Persondata eller det kan lagres i databaser ejet og vedligeholdt af BD’s koncernselskaber, repræsentanter eller serviceleverandører. BD bibeholder rettighederne til disse databaser og informationen indeholdt heri. 

Hvis du registrerer dig hos BD eller bruger visse andre af de personelt tilpassede muligheder vi tilbyder, opretter vi en profil, der inkluderer dit navn, adresse, e-mailadresse og anden information som du giver os, der er relevant for din specifikke situation. Vi har mulighed for at kombinere denne information med data indsamlet fra andre kilder. For eksempel, hvis vi modtager ukorrekte postnumre, kan vi bruge tredjemands software til at rette dem. Vi kan også indsamle e-mailadresser og andre adresser fra andre firmaers liste over potentielle kunder, eksempelvis i forbindelse med en fælles markedsføringsindsats. Når vi gør det, (1) vedkender vi os i korrespondancen hvordan modtageren er kommet på vores liste, og (2) gør det muligt for modtageren at fravælge henvendelser fra os. Desuden kan vi anmode om dine Persondata, hvis du tilmelder dig et uddannelsesprogram, en konkurrence eller et reklamefremstød sponsoreret af BD. Når du kontakter BD kan vi føre en protokol over korrespondancen og kan fra tid til anden spørge dig om at besvare spørgeskemaundersøgelser for salgs- og researchformål.

I nogle tilfælde indgår vi aftale med tredjemand om at indsamle og vedligeholde vores servere til at indsamle information og til at udføre tekniske og hertil forbundne services. Vi bestræber os på at give sådanne tredjemænd kun lige netop den information de behøver for at kunne udføre deres specifikke arbejde og vi forlanger af dem, at de beskytter dine Persondata i overensstemmelse med denne fortroligheds- og samtykkeerklæring. Hvor end BD indsamler Persondata, vil vi linke til denne fortroligheds- og samtykkeerklæring. 

[ Tilbage til indholdsfortegnelse ]


Brug af cookies

I betjeningen af denne side kan vi benytte os af en teknologi kaldet ”cookies”. En cookie er en information som computeren, der er host for vores side, giver til din computer (egentlig din browser), når du besøger en hjemmeside.

Vores cookies hjælper til at give yderligere funktionalitet til hjemmesiden og tillader os at analysere brugen af siden mere nøjagtigt. Dette hjælper os til at give dig en god brugeroplevelse og giver os mulighed for at forbedre vores hjemmeside. De cookies der bliver brugt på vores hjemmeside lagrer ikke din e-mailadresse eller anden personlig information der direkte kan identificere dig. De gør os dog i stand til at genkende dit besøg, huske dine præferencer og forstå hvordan du og hjemmesiden interagerer gennem den tekniske information cookiesne tilvejebringer. Vi bruger ikke målrettede cookies på vores hjemmeside.

Vi bruger følgende cookies på vores hjemmeside:

  • Strengt nødvendige cookies – disse cookies er nødvendige for at muliggøre siden basisfunktioner. Uden disse cookies kan vores hjemmeside ikke give dig den efterspurgte service.

Denne hjemmeside bruger følgende cookies i denne kategori:

Cookie

Teknisk navn for cookie

Beskrivelse

Content management system cookie

APSESSIONIDAACBQCCT
tempRegion
subTempRegion
BCSI-CS-2db2ae85fadf4429
NU
PU
USSESSIONID
EUSESSIONID
cartnote

En eller flere af disse cookies vil blive installeret i din browser af vores content management system (system der styrer hjemmesidens indhold), når du besøger vores hjemmeside.

Vi bruger ingen cookies af andre formål end at give dig den bedst mulige oplevelse på hjemmesiden.

Disse cookies bliver slettet, når brugeren lukker for browseren.

BD site cookie settings

BDCookiesSettings

Denne cookie bliver brugt til at registrere om en bruger har accepteret brugen af cookies på BD’s eller BDB’s hjemmeside eller ej.

Uden denne cookie vil du gentagende gange blive spurgt om at oplyse dine præferencer for brugen af cookies.

Den vil kun blive installeret, hvis du har valgt en mulighed i banneret om samtykke til cookies.

Hvis denne cookie er installeret, installerer vi muligvis yderligere cookies, som beskrevet nedenfor.


  • Cookies for funktionalitet – disse cookies muliggør yderligere funktioner for at forbedre ydeevne og funktionalitet.

Denne hjemmeside bruger følgende cookies i denne kategori:

Cookie

Teknisk navn for cookie

Beskrivelse

Content Management System cookie

page
subpage

En eller flere af disse cookies vil blive installeret af vores content management system (system der styrer hjemmesidens indhold) i din browser, når du besøger vores hjemmeside.

Vi bruger ingen cookies af andre formål end at give dig den bedst mulige oplevelse på hjemmesiden, såsom at huske dit valg af region.


  • Cookies for forbedret ydeevne – disse cookies indsamler information om hvordan du bruger vores hjemmeside.

Denne hjemmeside bruger følgende cookies i denne kategori:

Cookie

Teknisk navn for cookie

Beskrivelse

Webtrends cookie

WT_FPC
ACOOKIE

Hvis denne cookie er installeret, når du interagerer med BD gennem hjemmesiden, vil vi modtage og lagre nogle ”brugerdata”. Sådanne brugerdata bliver ikke brugt til specifikt at identificere dig.

BD kan selv lagre sådanne brugerdata eller det kan lagres i databaser ejet og vedligeholdt af BD’s koncernselskaber, repræsentanter eller serviceleverandører. BD bibeholder rettighederne til disse databaser og informationen indeholdt heri. 

Denne hjemmeside bruger sådanne brugerdata sammen med data fra andre parter og sammenholder det med andre informationer for at tracke, eksempelvis, det samlede antal besøgende på vores side, de nøgleord de besøgende brugte til at finde vores side og domænenavnet på vores besøgendes internetudbydere. Vi kan også fremlægge brugerdata for at beskrive vores services over for nuværende og potentielle samarbejdspartnere og til andre tredjemænd i forbindelse med andre lovlige formål. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke i denne proces benyttes nogle Persondata eller at disse er tilgængelige.


Dine valg og samtykke til cookies

- Hvis du trykker ”Jeg accepterer”: Ved at trykke her, accepterer du, at der installeres cookies på dit terminaludstyr. I så fald vil den cookiebanner (igennem hvilken du accepterede) ikke blive vist igen, når du i fremtiden besøger vores hjemmeside. Hvis du trækker dit samtykke tilbage på siden ”Ændr dine valg for cookies” nedenfor, vil banneret dukke op næste gang du besøger vores hjemmeside.

- Hvis du trykker ”Nej tak”: Ved at trykke her, vil der ikke blive installeret cookies på dit terminaludstyr.

- Hvis du ikke gør noget (ikke trykker på nogen knap): Vi installerer alle nødvendige cookies på din computer. Hvis du foretrækker, at vi ikke gør det, gå til vores ”Cookie indstillinger” eller ”Ændr dine cookievalg” nedenfor og klik ”Nej tak”.

Du kan til hver en tid ændre dine valg for brugen af cookies på vores hjemmeside ved at trykke på ”Ændr dine cookievalg” nedenfor.


Ændr dine cookievalg

Du kan til hver en tid bekræfte eller ændre dit valg vedrørende brugen af cookies på vores hjemmeside ved at klikke på den relevante knap nedenfor:

Ønsker du at acceptere cookies ud fra vor forklaring ovenfor?

Jeg acceptererNej tak

For udførlig information om cookies og hvordan disse afslås ellers slettes, gå til www.aboutcookies.org.

I de fleste internetbrowsere kan du finde en ”Hjælp”-sektion i værktøjslinjen. Der henvises til denne sektion for information om hvordan indstillinger for cookies administreres af din internetbrowser. For yderligere information om cookies, gå til www.aboutcookies.org.

[ Tilbage til indholdsfortegnelse ]


Samlet mængde af data

Som en løbende stræben efter at blive bedre til at forstå og betjene vores kunder, foretager BD ofte research på baggrund af den samlede mængde data. BD kan dele denne samlede mængde data med statslige myndigheder, dettes associerede selskaber, repræsentanter og samarbejdspartnere. Denne samlede mængde data identificerer ikke dig personligt. BD kan også fremlægge den samlede mængde data for at beskrive vores services over for nuværende og potentielle samarbejdspartnere og til andre tredjemænd i forbindelse med andre lovlige formål.

[ Tilbage til indholdsfortegnelse ]


OVERFØRSEL AF OPLYSNINGER TIL UDLANDET

Ved frivilligt at afgive dine Personoplysninger til os, samtykket du til, at vi må benytte dine Personoplysninger i overensstemmelse med denne Erklæring og Samtykke. Såfremt du besøger Webstedet fra et andet land end USA, vil din kommunikation, grundet internettets natur, uvægerligt medføre en overførsel af information på tværs af landegrænser. Hvis du afgiver Personoplysninger til dette Websted, samtykker du til og accepterer, at der kan ske overførsel af sådanne oplysninger fra det land, du befinder dig i, til BD's kontorer og servere eller til de i denne Erklæring nævnte tilknyttede virksomheder, repræsentanter og tjenesteudbydere i EU, USA og andre lande. Såfremt der sker overførsel af oplysninger til et land, hvis lovgivning ikke sikrer samme beskyttelse af personoplysninger som lovgivningen, der er gældende for driften af dette Websted, vil BD sørge for en sådan tilstrækkelig beskyttelse af Personoplysningerne, herunder i overensstemmelse med denne Erklæring og Samtykke.

Når du besøger dette Websted og afgiver Personoplysninger, samtykker du til sådanne overførsler.

[ Tilbage til indholdsfortegnelse ]


DINE VALGMULIGHEDER

Du kan benytte Webstedet uden at afgive dine Personoplysninger, selvom dette kan begrænse din adgang til at hente visse oplysninger eller benytte andre nyttige BD-tjenester, herunder nyhedsbreve og svar på spørgsmål, du måtte have. Det er tilladt at bruge et pseudonym i de tilfælde, hvor brugen af Personoplysninger ikke er krævet i henhold til lovgivningen eller ikke er nødvendig i forbindelse med en bestemt tjeneste.

BD tillader en rimelig adgang til og indsigt i dine Personoplysninger. For at beskytte mod uretmæssige anmodninger om indsigt vil vi bede dig om de oplysninger, som vi finder nødvendige for, at du kan bekræfte din identitet, før der gives indsigt eller foretages ændringer. BD bestræber sig på at give oplysningerne inden for rimelig tid og kan, i det omgang lovgivningen tillader, opkræve et passende gebyr (fx til fotokopiering).

BD kan i visse tilfælde afvise at give dig indsigt i dine Personoplysninger, herunder når BD vurderer, at oplysningerne, der anmodes om:

(a) Kan indeholde:
  • Personoplysninger vedrørende en anden person eller en afdød, eller
  • Forretningshemmeligheder eller andre fortrolige forretningsoplysninger
(b) Er undergivet regler om fortrolighed mellem advokat og klient, fortrolighed i forbindelse med en retssag eller forretningsmæssig fortrolighed eller forpligtelse,
(c) Ikke umiddelbart er tilgængelige og hvor byrden eller omkostningerne ved at give oplysningerne ikke er proportionale i forhold til typen eller værdien af oplysningerne,
(d) Ikke eksisterer, ikke opbevares eller ikke kan findes af BD,
(e) kan forventes at medføre alvorlige konsekvenser for behandlingen eller helbredelsen af den pågældende person, alvorlig psykisk skade på den pågældende eller en anden person, eller alvorlig fysisk skade på en anden person, eller
(f) Kan skade eller gribe forstyrrende ind i retshåndhævelsesaktiviteter eller andre undersøgelser eller regulatoriske funktioner varetaget af organer med bemyndigelse til at udføre sådanne funktioner i henhold til lov.

Det bemærkes, at BD ikke besvarer gentagne eller belastende anmodninger om indsigt. BD vil ved bedømmelsen af, om en anmodning er en gentagelse eller belastende, inddrage faktorer såsom, hvor ofte oplysningerne opdateres, formålet oplysningerne anvendes til og typen af oplysninger.

Vi opbevarer kun dine Personoplysninger så længe, det er nødvendigt i forhold til det formål, oplysningerne skal bruges til, eller for at opfylde eventuelle lovkrav vedrørende rapportering eller dokumenttilbageholdelse. Vi træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de Personoplysninger, der er i vores besiddelse, og som du tidligere har tilsendt os via Webstedet, opdateres, rettes eller slettes, hvis du anmoder herom. Kontakt os som nedenfor anført, hvis du ønsker adgang til eller en opdatering af dine Personoplysninger. Såfremt du ikke længere ønsker at modtage meddelelser fra os, kan du til enhver tid også følge proceduren for afmeldelse, der fremgår af vores meddelelser.

Det bemærkes, at vi altid vil forsøge at imødekomme anmodninger om opdatering, retning eller sletning af oplysninger med det samme. Det er dog ikke altid muligt at gennemføre en sådan opdatering, retning eller sletning før udsendelse af en ny meddelelse fra os. Vi beklager de ulemper, dette måtte medføre. Selvom du måtte anmode om sletning af dine Personoplysninger fra vores lister, forbeholder BD sig retten til at bibeholde disse i vores filer i visse begrænsede tilfælde, fx hvor Personoplysningerne er nødvendige for at imødekomme din anmodning om ikke at modtage flere meddelelser, eller i forbindelse med tvister eller problemløsning, eller i de tilfælde, som fremgår af vores Brugerbetingelser www.bd.com/dk/legal/terms.asp. Såfremt BD er forpligtet til at gemme Personoplysninger til brug for de førnævnte formål, skal BD i rimeligt omfang bestræbe sig på kun at gemme den mængde Personoplysninger, der måtte være nødvendig for at opfylde det konkret formål. Derudover skal du være klar over, at der fortsat kan findes Personoplysninger i vores systemer efter en sletning grundet tekniske begrænsninger samt gennemførsel af backup i systemerne, selvom der ikke sker aktiv behandling af Personoplysningerne. Du bør derfor ikke forvente, at dine Personoplysninger bliver fjernet fuldstændigt fra vores systemer, når du anmoder om en sletning.

[ Tilbage til indholdsfortegnelse ]


HVORDAN ANVENDES PERSONOPLYSNINGER OG ANDRE OPLYSNINGER?

BD anvender de Personoplysninger, som du afgiver, til vores forretningsmæssige formål i overensstemmelse med denne Erklæring og Samtykke.

  • Hvis du afgiver Personoplysninger i en bestemt anledning, vil disse være til rådighed for BD til brug i en sådan anledning eller til et foreneligt formål, herunder, til behandling af en ordre, du har afgivet, eller til at informere dig om, at produktet ikke længere findes. Hvis du fx har kontaktet os via e-mail, kan vi benytte dine Personoplysningerne, når vi besvarer din henvendelse. Eller Personoplysningerne kan benyttes til at vurdere dig i forhold til en bestemt stilling, hvis du kontakter os vedrørende et jobopslag. Vi kan også kombinere dine Personoplysninger med oplysninger indsamlet fra tredjeparter.
  • BD kan også benytte dine Personoplysninger, Brugeroplysninger og andre oplysninger, der er indsamlet via Webstedet, til at forbedre indholdet og funktionaliteterne på Webstedet og til at opnå et større kendskab til vores kunder og markeder samt til at forbedre vores produkter og tjenester, ligesom de kan bruges i salgsøjemed.
  • BD kan med forbehold for eventuelle lovgivningsmæssige begrænsninger benytte disse oplysninger til fremover at kontakte dig elektronisk, gennem telemarketing eller på anden måde, med oplysninger om og tilbud om produkter eller tjenester, som vi mener, har din interesse. I så fald vil de meddelelser, du modtager fra os, indeholde en vejledning i, hvordan du afmelder (”opt-out”) fremtidige meddelelser.

Såfremt du på et tidspunkt ikke længere ønsker at modtage vores meddelelser, eller du ønsker at blive slettet fra vores mailinglister, kan du følge proceduren for afmeldelse, der fremgår af vores meddelelser. Du kan også sende os en e-mail på bdcs_dk@europe.bd.com. Se "Kontakt" nedenfor.

[ Tilbage til indholdsfortegnelse ]


UDLEVERES OPLYSNINGERNE TIL ANDRE?

For BD spiller dine oplysninger en meget vigtig rolle i kontakten mellem os og dig. BD deler oplysninger, herunder Personoplysninger med sine datterselskaber og med tilknyttede virksomheder, der også har accepteret at være bundet af denne Erklæring og Samtykke. Du finder en liste over selskaber og lokationer på www.bd.com. I lighed med mange andre virksomheder indgår BD nogle gange aftaler med andre virksomheder om at udføre visse opgaver, der vedrører vores forretning. Disse opgaver omfatter fx fremsendelse af oplysninger, vedligeholdelse af databaser og betalingstransaktioner. Når vi indgår sådanne aftaler med eksterne virksomheder, sørger vi for, at den pågældende virksomhed kun får adgang til de oplysninger, der er nødvendige for at udføre den konkrete opgave, ligesom vi indskærper over for virksomheden, at dine Personoplysninger skal beskyttes i overensstemmelse med denne Erklæring og Samtykke og BD's retningslinjer.

Såfremt du lægger Personoplysninger ud på en registreringsside, som administreres af flere parter, fx en registreringsside som vedrører en konkurrence sponseret af både BD og et partnerselskab, vil dine Personoplysninger være tilgængelige både for BD og for det pågældende partnerselskab. I den situation vil BD kun anvende dine Personoplysninger i overensstemmelse med denne Erklæring og Samtykke, mens partnerselskabet vil benytte dine Personoplysninger i overensstemmelse med til det pågældende selskabs retningslinjer for behandling af personoplysninger. BD er ikke ansvarlig for partnerselskabets behandling af dine oplysninger. Vi anbefaler, at du læser partnerselskabets gældende retningslinjer for behandling af personoplysninger, før du afgiver oplysninger på sådanne websteder.

Der er også en række særlige tilfælde, hvor vi kan vælge at videregive visse af dine Personoplysninger eller andre af de oplysninger, vi måtte være i besiddelse af, til andre tredjeparter uden at underrette dig herom. Disse tilfælde omfatter:

Lovgivningsmæssige krav:

BD kan videregive dine Personoplysninger, Brugeroplysninger og andre oplysninger, hvis loven foreskriver dette, eller hvis BD har rimelig grund til at mene, at dette er nødvendigt for at (a) overholde loven, (b) beskytte eller forsvare BD's eller BD's tilknyttede virksomheders rettigheder eller ejendom, (c) beskytte brugerens personlige sikkerhed eller offentligheden under uopsættelige omstændigheder, eller (d) beskytte mod et juridisk erstatningsansvar.

Virksomhedsoverdragelser, sammenlægninger og relaterede aktiviteter:

Som led i videreudviklingen af vores forretning kan vi sælge, købe, omstrukturere eller reorganisere nogle af vores forretninger eller aktiver. I tilfælde af salg, fusion, reorganisering, omstrukturering, opløsning eller andre tilsvarende tiltag, der vedrører vores forretning eller aktiver, kan Personoplysninger udgøre en del af de overdragede aktiver.

[ Tilbage til indholdsfortegnelse ]


OFFENTLIGE OG UANMODEDE OPLYSNINGER

Denne Erklæring og Samtykke er ikke gældende for Offentlige Oplysninger, som du afgiver til BD via dette Websted eller på anden vis. Såfremt du inkluderer Personoplysninger i sådanne Offentlige Oplysninger, vil vi alene bruge disse Personoplysninger som foreskrevet heri, men du bør være opmærksom på, at eftersom disse oplysninger (herunder dine Personoplysninger) er gjort tilgængelige i et forum, der er offentligt tilgængeligt, bliver brugen og videregivelsen af oplysninger af andre personer, der besøger Webstedet, ikke overvåget eller kontrolleret af BD på nogen måde, ligesom sådanne aktiviteter ikke er omfattet af denne Erklæring og Samtykke.

Såfremt du afgiver uanmodede Personoplysninger, vil vi bruge disse i overensstemmelse med denne Erklæring og Samtykke, dog vil andre oplysninger, der måtte være indeholdt i sådanne uanmodede meddelelser, ikke være omfattet af denne Erklæring. Se nærmere i afsnittet “Offentlige og Uanmodede Oplysninger" i vores Brugerbetingelser på www.bd.com/dk/legal/terms.asp ("Brugerbetingelser").

Det bemærkes, som tidligere nævnt, at denne Erklæring og Samtykke ikke er gældende for videregivelsen eller brugen af visse Personoplysninger på andre måder end via Webstedet, ligesom Erklæringen ikke er gældende for videregivelsen eller brugen af Personoplysninger vedrørende tidligere eller nuværende medarbejdere eller vedrørende konsulenter ansat af Becton, Dickinson and Company og/eller dets datterselskaber i relation til personaleadministration og administration af medarbejdergoder omfattet af BD Politikker på de konkrete områder.

[ Tilbage til indholdsfortegnelse ]


LINKS TIL ANDRE WEBSTEDER

Denne Erklæring og Samtykke gælder alene for dette Websted. Webstedet kan gøre brug af rammer (frames) eller indeholde henvisninger eller links til andre BD-websteder samt andre websteder, der ikke administreres eller kontrolleres af BD ("Tredjepartswebsteder"), og som ikke er omfattet af de heri beskrevne politikker og retningslinjer. At der er indsat links på dette Websted, betyder ikke, at BD har evalueret eller godkendt sådanne Tredjepartswebsteder. Det anbefales at kontakte disse websteder direkte for yderligere information om den gældende politik vedrørende behandling af Personoplysninger, sikkerhed, indsamling af oplysning og distribution.

[ Tilbage til indholdsfortegnelse ]


SIKKERHED

BD træffer alle de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte de Personoplysninger, du afgiver til os, og for at beskytte sådanne oplysninger mod tab, misbrug og uautoriseret adgang, offentliggørelse, ændringer eller ødelæggelse. Med mindre andet fremgår af den relevante side på Webstedet, benytter BD sig af almindeligt anerkendte sikkerhedsstandarder, men har ikke derudover foretaget sig yderligere for at sikre oplysninger, der er videregives til BD, og sådanne dataoverførsler er således underlagt normale sikkerhedsrisici på internettet. Som bemærket, er ingen overførsel af oplysninger via internettet eller e-mail fuldstændig sikker eller fejlfri. Dette gælder især e-mails, der sendes til og fra dette Websted, og du bør derfor være særligt opmærksom ved udvælgelsen af de oplysninger, som du sender til os. Du bør tænke på denne risiko, når du afgiver Personoplysninger til BD eller til en tredjepart via internettet. Når du benytter adgangskoder, id-numre og andre særlige adgangsfunktionaliteter på dette Websted har du ansvaret for at opbevare disse forsvarligt. Vi henviser i den forbindelse til vores Brugerbetingelser på www.bd.com/dk/legal/terms.asp.

[ Tilbage til indholdsfortegnelse ]


KONTAKT

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål vedrørende BD's Erklæring og Samtykke eller reglerne for behandling af oplysninger, der fremgår af dette Websted.

Du kan kontakte BD på:

BD a/s
Park Allè 290
2605 Brøndby

CVR-nr. DK-71302814


Eller se yderligere oplysninger under "Kontakt Os" section.

[ Tilbage til indholdsfortegnelse ]