BD's globale initiativer


BD's hovedfokus er sundhedsplejebehovet hos mange forskellige mennesker i hele verden.Vores arbejde og engagement afspejles i, at vi stræber efter at forbedre sundhedsplejen gennem tekniske innovationer og produktudvikling, efter at være førende inden for fremstilling og processer og via samarbejdet med organisationer, som deler vores værdier. Alt, hvad vi foretager os, er præget af det engagement, som BD-ansatte lægger i deres arbejde – et engagement, der bygger på viden om, at de kan gøre en forskel ved at "hjælpe alle mennesker med at leve et sundt liv”.

 

Læs mere om BD's patientsikkerhedsinitiativ
i Norden


Mindsket infektionsrisiko

  • Sikkerhed for sundhedsansatte og patienter
    BD har været pioner og verdens førende virksomhed siden 1988, når det gælder udviklingen af sikkerhedstilpassede nåleanordninger, som er designet til at beskytte sundhedsansatte og patienter mod eksponering for blodbåren smitte. Vi er stolte af, at vi er i stand til at designe produkter, som afspejler et grundigt kendskab til kliniske processer og en dyb forståelse for kundernes behov.

  • Hospitalserhvervede infektioner
    Hospitalserhvervede infektioner (Healthcare-Associated Infections, HAI) er en vigtig årsag til sygdom og dødelighed i hele verden. Det anslås, at der opstår 6 millioner hospitalserhvervede infektioner hvert år alene i USA, Europa og Japan.  Foruden de menneskelige lidelser udgør hospitalserhvervede infektioner en enorm økonomisk belastning for sundhedsplejen i hele verden. BD anvender sin ekspertise, sine ressourcer og sine teknikker for at bidrage til at forhindre hospitalserhvervede infektioner i hele verden. BD tilbyder en række molekylærdiagnostiske analyser, som hurtigt identificerer nogle af de mikroorganismer, der forårsager hospitalserhvervede infektioner, f.eks. de dødelige stammer af MRSA (meticillin-resistent Staphylococcus aureus).    Læs mere om dette globale BD-initiativ (engelsk)

Forbedring af den globale sundhed

  • HIV/AIDS og tuberkulose
    BD's flerdimensionelle tilgang til HIV/AIDS i udviklingslandene gør, at virksomheden har stor indflydelse på kampen mod sygdommen og dens dødelige følgesvend, tuberkulose (TB). Disse sygdomme kan ikke besejres med en enkelt teknik eller af en enkelt virksomhed, og derfor har BD mobiliseret ressourcer på mange fronter. Hos BD anvender vi vores teknik, ekspertise, erfaring, globale tilstedeværelse og tætte forbindelser til statslige og ikkestatslige organisationer for at takle de problemer, som begrænser adgangen til sundhedspleje i udviklingslandene.  Læs mere om dette globale BD-initiativ (engelsk)