BD's historie


BD's globale historie (engelsk)

BD’s historie i Danmark

Frem til 1988 forhandlede NC Nielsen størstedelen af BD’s sortiment i Danmark.

Herefter oprettede det svenske BD AB en filial af BD i Danmark, som skulle holde til i Albertslund. På daværende tidspunkt bestod filialen af 4 medarbejdere, og produktsortimentet inkluderede kun laboratoriesegmentet. Det vil sige produkter indenfor bloprøvetagning, mikrobiologi, plastikvarer, antistoffer og flowcytometre.

I de efterfølgende år fordoblede BD sin medarbejderstab, og der var god udvikling i den lille nye danske filial. Udviklingen var så god, at BD Danmark måtte have nye og større lokaler, og man flyttede derfor til ”Tårnet” hos NC Nielsen i Brøndby.

I 1999 opkøber BD worldwide Ohmeda, og det får betydning for den danske filial, da man her sammenlægger det eksisterende BD laboratoriesegment med BD hospitalssegmentet; BD Medical og det nyopkøbte Ohmeda. Dermed bliver medarbejderstaben igen fordoblet til cirka 20 personer. Endvidere bliver BD a/s etableret, og BD må igen flytte til nye lokaler. Denne gang til Park Allè i Brødnby, hvor vi stadig er idag.

Idag er BD a/s et velfungerende salgskontor med cirka 25 medarbejdere, og vores produktsortiment kan opdeles i følgende 3 segmenter: