Uutiset ja tapahtumatBD Microtainer® MAP -mikroputki automaattiseen analysointiin


Ensimmäinen, automaattiseen analysointiin soveltuva mikroputki...

Arvostamme potilasturvallisuutta. Arvostamme aikaanne.

Hauraimmat potilaasi tarvitsevat kaiken huomiosi. Keskity hoitamaan potilastasi ja anna automaattiseen analysointiin tarkoitetun BD Microtainer® MAP –mikroputken huolehtia näytteestä.

Kun jokainen pisara ratkaisee...

 Työvaiheiden yksinkertaistaminen auttaa lyhentämään ihopistonäytteiden käsittelyaikaa.

 Potilaan tunnistetietojen merkinnässä voidaan käyttää vakiomallisia etikettejä. Näin vältetään
 merkintävirheet ja/tai uusien etikettien kiinnittämistarve.

 Työskentelyn tehokkuus ja sujuvuus paranevat. Putki on yhtenäinen, siinä ei ole irrotettavia,
 koottavia eikä erikseen hävitettäviä lisäosia.

BD Microtainer® MAP –mikroputki on suunniteltu nopeuttamaan ihopistonäytteiden käsittelyaikaa sekä parantamaan turvallisuutta näytteenotossa ja tarkkuutta näytteen analysoinnissa.
BD Microtainer® MAP –mikroputki mahdollistaa pienempien näytemäärien ottamisen ihopistona lapsilta ja huonosuonisilta potilailta.

Yhteensopimattomuus analysaattorien kanssa sekä mahdolliset merkintävirheet ovat voineet vaikuttaa pienivolyymisten ihopistonäytteiden pidentyneisiin käsittelyaikoihin ja diagnoosin/hoidon viiveisiin.

BD Microtainer® MAP –mikroputki on ensimmäinen,automaattiseen analysointiin tarkoitettu pienten verimäärien näyteputki. Se on yhteensopiva useimpien, yleisesti käytettyjen analysaattorien kanssa ja putkessa voidaan käyttää vakiomallisia potilastunnistetarroja.

BD Microtainer® MAP –tuoteperhe

BD Microtainer® MAP laboratorioon

BD Microtainer® MAP näytteenottajalle

Lisätietoa tuotteesta (englanniksi)